Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Masz prawo
do uzasadnionego oczekiwania przewidywalnej
decyzji administracyjnej!

Docieramy do decyzji administracyjnych w różnych sprawach.

Udostępniamy te decyzje w DecyBazie, żebyś mogła i mógł je swobodnie wyszukiwać i analizować.

Na podstawie decyzji w sprawach podobnych do Twojej możesz rozpoznać, jak władza postępuje w danym typie spraw
i jakiej decyzji masz prawo oczekiwać od władzy w swojej sprawie.

Możesz merytorycznie uzasadnić oczekiwane przez Ciebie rozstrzygnięcie władzy tymi wcześniejszymi decyzjami, które je wspierają!

Aktualności