Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

26.11.2021 na konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego prezes Fundacji będzie prezentował jak często w latach 2020-2021 Minister Zdrowia podejmował decyzje pozytywne wbrew negatywnym uchwałom Komisji Ekonomicznej bez obowiązkowych merytorycznych uzasadnień

Kilka miesięcy temu Fundacja poinformowała, że sprawdzi ile razy Minister Zdrowia podejmował pozytywne decyzje refundacyjne wbrew uchwale Komisji Ekonomicznej i jak te decyzje uzasadniał.

Z opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych wiemy, że takie decyzje odmienne od rekomendowanych przez Komisję Ekonomiczną Minister powinien merytorycznie uzasadniać, czyli podawać argumenty za odmiennym od rekomendowanego rozstrzygnięciem. Celem działań Fundacji było też sprawdzenie, czy Minister wywiązuje się z tego obowiązku.

Mamy wyniki i wnioski.

Tych, którzy czytają aktualności na stronie Fundacji wnioski z analizy nie zaskoczą. 

W okresie 01.01.2020-01.09.2021 na 163 pozytywnie zakończone postępowania refundacyjne o objęcie refundacją leku bez refundowanych odpowiedników (tzw. nowa cząsteczka), o rozszerzenie wskazań w których dany lek jest refundowany lub o podwyższenie ceny, w 142 przypadkach (87%) Minister podjął pozytywne decyzje wbrew negatywnym uchwałom Komisji Ekonomicznej. 

W przypadku decyzji o objęciu refundacją nowej cząsteczki lub rozszerzeniu wskazań takich sytuacji było 117 na 122 (96%), a dla podwyższeń urzędowej ceny zbytu 25 na 41 (61%).

Jak Minister Zdrowia uzasadniał swoje decyzje wbrew uchwałom? Tak jak zawsze, czyli w praktyce w ogóle merytorycznie nie uzasadniał.

W każdej dostępnej pozytywnej decyzji o objęciu refundacją jako uzasadnienie “merytoryczne” wklejał sparafrazowany art. 12 ustawy o refundacji leków.

W każdej dostępnej pozytywnej decyzji o podwyższeniu ceny odstępował od uzasadnienia, bo w całości spełnił żądanie strony.

Co dalej? O tym opowiem w następny piątek 26.11.2021 na konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego w sesji prac oryginalnych między 15:15 a 16:30. Zachęcam do uczestniczenia w konferencji i zadawania pytań!

Dla tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w sesji już teraz udostępniam prezentację, której użyję na konferencji. Co bardziej aktywni lub zmotywowani mogą także zapoznać się wcześniej z prezentacją po to, żeby zadać celniejsze pytania. Zapraszam!

Prezentacja na PTFe 26.11.2021 (wystarczy kliknąć w link)

PS. Oczywiście korzystajcie z tych materiałów do woli, byle tylko podać źródło:-).