Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

“Bez merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji o objęciu refundacją drogich leków innowacyjnych całe HTA w Polsce, Agencja, Rada Przejrzystości są JEDNYM WIELKIM MISIEM …ale nie na skalę naszych możliwości, tylko ambicji. Liczę na to, że nie tylko moje ambicje są większe…”

To akurat są słowa, których prezes Fundacji nie zdążył wprost wypowiedzieć w ciągu 20 minut prezentacji na VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej organizowanej przez prof. E. Nowakowską i doc. K. Kusa z Poznania.

Te słowa wraz z wynikami analizy jakości uzasadnień decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia są w prezentacji, którą Fundacja udostępnia tutaj i poniżej.

Na konferencji nie zdążyłem jeszcze omówić zdania ze slajdu 18, które powinno dać nadzieję menedżerkom i menedżerom mniejszych firm farmaceutycznych, którzy dzisiaj bywa, że odbijają się od ministerstwa jak od ściany. Zobaczcie sami cytat z sędziego Johna W. Salmonda:  

Otóż dzięki analizie publicznie dostępnych merytorycznych uzasadnień decyzji refundacyjnych nawet tak “pojemne” pojęcia jak “konkurencyjność cenowa” można wypełnić obiektywną treścią. Tak, to jest możliwe, tylko trzeba przejść pierwszy próg: doprowadzić Ministra Zdrowia do merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych. 

I nie dajmy już sobie wmawiać, że w Polsce niet prieciediensa. W administracji jego rola została nawet wzmocniona od 1 czerwca 2017 r., kiedy weszła w życie nowelizacja art. 8 kodeksu postępowania administracyjnego, na mocy której “organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym”.

Dotychczasowa uznaniowość i nieprzewidywalność decyzji refundacyjnych odzwierciedla quasi-absolutną władzę Ministra Zdrowia nad tym obszarem i skutkuje tym, że niektóre leki są refundowane, ale jest też wiele leków, które nie są refundowane. I nie sposób tego rozgraniczenia uzasadnić w oparciu o oficjalne kryteria ustawowe. Każdy, kto uważa, że jest to niesprawiedliwe, powinien wspierać działania Fundacji. 

Możesz to zrobić dobrą radą lub pomocą prawną, zgłaszając niesprawiedliwe potraktowanie, którym Fundacja powinna się zająć. Możesz też wspierać Fundację finansowo wpisując w treści przelewu “Darowizna na cele statutowe”. Dane do przelewu w zakładce Kontakt.

Biorąc pod uwagę dosyć wysoki poziom obaw wśród organizacji pacjentów i firm farmaceutycznych przed działaniami odwetowymi ze strony urzędników Ministerstwa Zdrowia, Fundacja deklaruje, że w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa zachowa w poufności dane darczyńców fizycznych i prawnych. W przypadkach takich jak darowizna firmy Allergopharma-Nexter związana ze sfinansowaniem konferencji prasowej “Czy Minister Zdrowia jest władcą absolutnym refundacji w Polsce?” Fundacja nadal będzie informować o takim finansowaniu i kto je zapewnił.

Jeszcze jednego wątku nie poruszyłem w trakcie wystąpienia na konferencji w Poznaniu. Chodzi o odpowiedź na pytanie czy “nie może pan odpuścić?” Takie pytanie zadał przypadkowy przechodzień, gdy prokurator Południowego Dystryktu Nowego Jorku, Chuck Rhoades, zwrócił mu uwagę, że nie posprzątał po psie. Sami zobaczcie, jak wyglądała odpowiedź – wystarczy kliknąć obrazek, aby obejrzeć całą 3-minutową scenę (źródło https://www.youtube.com/watch?v=E1OxEau2OS4). Miłego oglądania!

2 thoughts on ““Bez merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji o objęciu refundacją drogich leków innowacyjnych całe HTA w Polsce, Agencja, Rada Przejrzystości są JEDNYM WIELKIM MISIEM …ale nie na skalę naszych możliwości, tylko ambicji. Liczę na to, że nie tylko moje ambicje są większe…””

  1. Pingback: Dojrzałość jako świadomość swojego miejsca w szeregu, czyli o tym, że (ponoć) organizacje pacjentów nie chcą brać udziału w postępowaniach refundacyjnych na prawach strony. – Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Admi

  2. Pingback: Czwarta aktualizacja stanu odpowiedzi na inicjatywę #3xTAK: duży postęp! – Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Comments are closed.