Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

BREAKING! INFARMA mówi TAK na wymaganie od Ministra Zdrowia merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych! Fundacja apeluje do innych organizacji branżowych: Odwagi! Nie zostawiajcie nas samych z INFARMĄ w walce o SPRAWIEDLIWE decyzje refundacyjne!

W piątek 12.03.2021 Fundacja dopytywała się po raz trzeci adresatów apelu #3xTAK jak im idzie przygotowanie odpowiedzi. 

Ponieważ świadomie dzwoniłem do sekretariatów poszczególnych organizacji, czyli na numery pierwszego kontaktu:-), to dostawałem odpowiedzi “nadal pracujemy”, “nie mam informacji”, “muszę się dowiedzieć”. Tylko nieliczni już przygotowali i wysłali odpowiedź, ale na prośbę najszybszej organizacji ogłosiłem, że opublikuję wszystkie odpowiedzi równocześnie po upływie miesiąca od wysłania apelu, czyli na początku kwietnia.

Dziś robię więc przeciek, bo inaczej musiałbym przyznać, że dla INFARMY złamałem zasady, które dopiero co ogłosiłem… Poniżej publikuję tylko odpowiedź INFARMY, żadnej innej jeszcze nie opublikuję, więc może i przeciek, ale kontrolowany.

INFARMA jest największą organizacją rynku farmaceutycznego w Polsce, reprezentuje 25 firm farmaceutycznych, które łącznie uzyskują dobrze ponad 6 miliardów złotych rocznie z refundacji leków.

INFARMA to naprawdę wielka siła, która nie musi oglądać się na innych, tylko sama wyznacza cele i je realizuje. 

Aż dziw bierze, że zgodnie z pismem INFARMA walczy o merytoryczne uzasadnienia pozytywnych decyzji refundacyjnych od prapoczątków obowiązywania ustawy o refundacji, czyli bez mała dziesięć lat. 

A największy dziw bierze, że jeszcze tej walki nie wygrała?!

Osobiście i organizacyjnie deklaruję: POMOŻEMY!

I proszę pozostałe organizacje branżowe, Rzecznika Praw Pacjenta, Prezesa AOTMiT i Przewodniczącego Rady Przejrzystości: 

Nie zostawiajcie Fundacji samej z INFARMĄ w walce o merytoryczne uzasadnienia pozytywnych decyzji refundacyjnych!

Ci, którzy cierpią w refundacji leków pozbawionej przewidywalności opartej na kryteriach ustawowych i niesłusznie tracą szanse, które im się sprawiedliwie należą, tak pacjenci jak i firmy, liczą na Waszą aktywność.

Odważcie się, bo w tej sprawie prawo i sprawiedliwość są po stronie tych, którzy oczekują merytorycznych uzasadnień WSZYSTKICH decyzji refundacyjnych!

Dołączcie do nas! Za to nie odmówią leczenia ani nie ukarzą negatywnymi decyzjami. A może też z posady nie wyrzucą…

1 thought on “BREAKING! INFARMA mówi TAK na wymaganie od Ministra Zdrowia merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych! Fundacja apeluje do innych organizacji branżowych: Odwagi! Nie zostawiajcie nas samych z INFARMĄ w walce o SPRAWIEDLIWE decyzje refundacyjne!”

  1. Pingback: Czwarta aktualizacja stanu odpowiedzi na inicjatywę #3xTAK: duży postęp! – Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Comments are closed.