Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Uncategorized

Ile trwają negocjacje z Ministrem Zdrowia po negatywnej uchwale Komisji Ekonomicznej? Od 11 do 421 dni (średnio 161 dni) w postępowaniach zakończonych pozytywną decyzją o objęciu refundacją w okresie 01.2020-09.2021

W piątek 26.11.2021 na konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego będę prezentował wyniki analizy zgodności pozytywnych decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia z uchwałami Komisji Ekonomicznej.

Tymczasem skoro Fundacja dysponuje tymi danymi, to może obliczyć inne ciekawe parametry, np. jak długo trwają negocjacje po negatywnej uchwale Komisji Ekonomicznej w przypadku obejmowania refundacją lub rozszerzania wskazań refundacyjnych oraz przy podwyższaniu urzędowej ceny zbytu leku refundowanego.

Opracowałem takie dane – vide tabela poniżej.

Typ
postępowania i charakter uchwały Komisji Ekonomicznej
Liczba postępowań Czas
od uchwały KE do pozytywnej decyzji MZ [dni]
Minimalny Maksymalny
objęcie refundacją lub rozszerzenie wskazań ref. po negatywnej
uchwale Komisji Ekonomicznej
65 11 421
objęcie refundacją lub rozszerzenie wskazań ref. po pozytywnej
uchwale Komisji Ekonomicznej
5 1 54
podwyższenie ceny po negatywnej uchwale Komisji Ekonomicznej 17 6 68
podwyższenie ceny po pozytywnej uchwale Komisji Ekonomicznej 10 6 25

Te dane przedstawiłem też na wykresie, który ilustruje wpis – teraz jest u góry strony.

Jakie wnioski można wyciągnąć z tych danych?

Po pozytywnej uchwale Komisji Ekonomicznej czas, który upływa do decyzji Ministra Zdrowia jest krótki. Nie wiemy, czy wtedy są faktycznie prowadzone negocjacje czy też minister po prostu wieloaspektowo ocenia wszystkie zgromadzone w postępowaniu dowody i podejmuje pozytywną decyzję. Faktem jest, że praktycznie może to zrobić nawet w 1 dzień! Najdłużej w analizowanej próbie potrzebował minister 54 dni, aby podjąć pozytywną decyzję o objęciu refundacją po pozytywnej uchwale KE.

A jak długo trwają te negocjacje po negatywnej uchwale Komisji Ekonomicznej? Co najmniej kilka razy dłużej, chociaż są też takie decyzje pozytywne, które zapadają po 11 dniach od negatywnej uchwały. Najdłuższe oczekiwanie na decyzję Ministra Zdrowia wyniosło 421 dni, chociaż należy pamiętać, że to mogło być również spowodowane zawieszeniem postępowania przez firmę (w uzasadnieniu tej decyzji nie ma ani słowa o zawieszeniu postępowania przez stronę). 

Kiedy Minister Zdrowia podwyższa cenę leku refundowanego, potrzebuje co najmniej 6 dni niezależnie od charakteru poprzedzającej jego pozytywną decyzję uchwały Komisji Ekonomicznej. Jeśli jednak podwyższa cenę wbrew negatywnej uchwale, to potrzebuje maksymalnie 68 dni na zastanowienie, podczas gdy po pozytywnej uchwale wystarcza mu 25 dni. 

Trzeba pamiętać, że ta analiza uwzględnia informacje z 97 postępowań, dla których Fundacja dysponuje zarówno uchwałami Komisji Ekonomicznej jak i decyzjami Ministra Zdrowia. Te ostatnie są niezbędne do ustalenia daty wydania decyzji.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Nagła zmiana cen leków ref. to problem dla aptekarzy, hurtowników i pacjentów: MZ proponuje aktualizację obwieszczeń ref. co 3 miesiące, Fundacja proponuje wydłużenie z “min. 7 dni” do 1 miesiąca okresu od ogłoszenia zmian cen/dopłat do ich wejścia w życie

Lektura uzasadnienia projektu dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, ogłoszonego 30 czerwca 2021 r. jest bardzo pożytecznym zajęciem, które Fundacja poleca każdej osobie choć trochę zainteresowanej refundacją leków. Obiecujemy też, że na pewno będziemy często wracać do tego uzasadnienia i powoływać się na nie w skargach do sądów administracyjnych, a także innych wystąpieniach Fundacji.

W tym uzasadnieniu można znaleźć m.in. następujący fragment:

 

Diagnoza słuszna, sam realizując recepty często doświadczam propozycji farmaceuty w aptece “Tego leku nie mamy na stanie, możemy mieć na jutro”. 

Powstaje jednak pytanie, co jest istotą tego problemu nagłych zmian cen leków refundowanych. Czy naprawdę problemem jest nowe obwieszczenie co dwa miesiące czy też fakt, że ostateczny kształt zmian cen i dopłat jest znany na 7 dni przed ich wejściem w życie?

Zmniejszenie częstości aktualizacji z 6 obwieszczeń na rok do 4 wydłuża czas, kiedy farmaceuci, hurtownicy i pacjenci mogą nie martwić się zmianą cen, ale nagłość tej zmiany pozostaje faktem. Nadal cztery razy w roku (zamiast dotychczasowych sześciu) pojawi się projekt obwieszczenia, który co najwyżej jest zwiastunem zmian. Tymczasem ostateczne zmiany cen i dopłat pojawią się wraz z finalną wersją obwieszczenia, która jest ogłaszana najpóźniej na tydzień przed wejściem w życie.

W opinii Fundacji to w tym bardzo krótkim czasie od ogłoszenia zmian do ich wejścia w życie tkwi istota problemu nagłych zmian cen i dopłat.

Miesięczne vacatio legis dla obwieszczenia refundacyjnego

Fundacja proponuje wprowadzić 1 miesiąc vacatio legis dla obwieszczenia refundacyjnego. Mogłoby być ono publikowane pierwszego dnia danego miesiąca, a farmaceuci, hurtownicy i pacjenci wiedzieliby, że mają miesiąc na zaadaptowanie się do ogłoszonych zmian, które wejdą w życie od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. 

W tym czasie farmaceuci i hurtownicy mogliby zredukować stany magazynowe tak, aby zminimalizować straty na lekach, których ceny ulegają zmianie. 

Byłby to także czas dla pacjentów na odbycie wizyty u lekarza prowadzącego i dostosowanie się do ogłoszonych zmian dopłat przyjmowanych leków.

Fundacja proponuje, aby wprowadzić miesięczne vacatio legis łącznie ze zmniejszeniem częstości obwieszczeń. Zdajemy sobie sprawę, że część problemu tkwi także w częstości zmian. Samo jednak obniżenie częstości zmian cen i dopłat przy pozostawienie niezmienionym nagłego charakteru tych dopłat powoduje, że pacjenci będą denerwować się tak samo mocno, tylko nieco rzadziej.

Tą i inne propozycje Fundacja zawarła w przesłanych do Ministra Zdrowia uwagach do projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej, które w całości prezentujemy poniżej.

Minister Zdrowia załatwia nasz wniosek w rekordowe 20 dni, ale jak nie uzasadniał merytorycznie decyzji refundacyjnych, tak dalej nie uzasadnia. O tym i nie tylko prezes Fundacji będzie mówił na konferencji 20 listopada 2020 o 17:20. Zarejestruj się!

Tak, to jest prawdziwy REKORD! Ale po kolei aż do sedna.

Przez prawie 4 lata realizując dziesiątki wniosków Fundacji Minister Zdrowia zwykle przedłużał 14-dniowy termin realizacji wniosku ze względu na rozmaite konieczności analizowania pod kątem żądania strony, tak jak we wszystkich pismach “przedłużeniowych” z tego roku:

W tym najświeższym przykładzie Fundacja dostała więc wnioskowane decyzje we czwartek, 12.11.2020, po 20 dniach.

Łącznie 14 decyzji dla 8 leków (nazw handlowych), z czego 10 to decyzje o objęciu refundacją, 3 – o podwyższeniu urzędowej ceny zbytu, a jedna dotyczy skrócenia okresu obowiązywania decyzji.

Wkrótce te decyzje znajdą się w DecyBazie i będziecie je mogli dokładnie sprawdzić. Na teraz jest jeden wniosek: Minister Zdrowia nadal nie uzasadnia merytorycznie decyzji pozytywnych o objęciu leku refundacją, o podwyższeniu ceny leku refundowanego, a także o skróceniu okresu obowiązywania decyzji. W tym ostatnim przypadku Minister działał na wniosek firmy i odstąpił od uzasadnienia decyzji, bo “w całości uwzględnił żądanie strony”. Tymczasem ta decyzja skutkowała brakiem w refundacji leku, który nie miał refundowanych odpowiedników! Czy można oczekiwać merytorycznego rozpoznania tej sprawy i analizy konsekwencji dla pacjentów braku leku w refundacji?

O tych wątkach i nie tylko będę mówił 20.11.2020 o godz. 17:20 w trakcie VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce” w ramach wystąpienia zatytułowanego “Analiza praktyki uzasadniania decyzji dotyczących refundacji leków w Polsce – jak doprowadzić do merytorycznego uzasadniania decyzji pozytywnych?”.

Niemal zaraz po moim wystąpieniu rozpocznie się 10-minutowa dyskusja. Gorąco zachęcam do odważnego formułowania opinii i zadawania nawet najtrudniejszych pytań. 

Program konferencji dostępny jest tutaj. Pod tym linkiem można się bezpłatnie zarejestrować. Lepiej zróbcie to od razu, bo oficjalny termin zgłaszania uczestnictwa mija 15.11.2020. 

[Po cichu powiem Wam, że mam zapewnienie od organizatorów, że zgłoszenia po 15.11.2020 też przyjmą;-).]

Fundacja wskrzesza martwe prawa obywatelskie… Czy ktoś z nas dożyje faktycznego wejścia w Polsce organizacji społecznej do postępowania refundacyjnego na prawach strony?

O tym, że Fundacja wnioskuje o dopuszczenie na prawach strony do postępowania w sprawie objęcia refundacją leku Fabrazyme, informowaliśmy 5 lipca 2019 r.

Od tego czasu Minister Zdrowia zdążył:

  • odmówić dopuszczenia w pierwszej instancji,
  • umorzyć postępowanie w drugiej instancji bo jest bezprzedmiotowe z racji na zakończenie postępowania administracyjnego ostateczną decyzją administracyjną
  • i 25.08.2020 przegrać przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Wyrok w tej sprawie jest dostępny tutaj w DecyBazie prowadzonej przez Fundację. Możesz go również wyszukać wpisując słowo kluczowe (np. Fabrazyme) w oknie wyszukiwania na stronie domowej DecyBazy

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i zobowiązał Ministra do merytorycznego rozpoznania sprawy w drugiej instancji pomimo zakończenia postępowania refundacyjnego prawomocną decyzją. 

Bardzo podoba się Fundacji argumentacja Sądu, w której wskazuje, że interpretacja art. 31 par. 1 pkt 1 Kpa przedstawiona przez Ministra Zdrowia “czyniłaby ten przepis w istocie martwym”.

Fundacja ma obawę, że w odniesieniu do decyzji refundacyjnych ten przepis jest w rzeczywistości martwy. Nie przeprowadziliśmy systematycznego wyszukiwania, ale Fundacja wie o jednym przypadku dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania refundacyjnego po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, chociaż organizacja społeczna z bliżej nieznanych przyczyn tego wywalczonego prawa nie zrealizowała. Co ciekawe, dotyczyło to również leku Fabrazyme, tyle, że postępowania o objęcie refundacją zakończonego negatywną decyzją kilka lat wcześniej.

Fundacja wskrzesza martwe prawa obywatelskie.

Ma to szczególne znaczenie w tych postępowaniach administracyjnych, gdzie organ władzy publicznej w sposób oczywisty nie wywiązuje się ze swoich ustawowych obowiązków, czym działa na szkodę interesu publicznego. Fundacja z przykrością konstatuje, że takimi postępowaniami są procesy o objęcie refundacją, gdyż nawet jeśli kończą się pozytywnie, to decyzje administracyjne pozbawione są uzasadnienia merytorycznego, którego wymaga art. 107 par. 3 Kpa.

Po 13 latach walki rodzin dzieci chorych na chorobę Fabry’ego o finansowanie leku Fabrazyme Minister Zdrowia objął w końcu refundacją ten lek, ale decyzja z uzasadnieniem prawdopodobnie wygląda tak samo jak w 83 innych przypadkach decyzji o objęciu leków refundacją, do których dotarłą Fundacja i które sukcesywnie umieszcza w DecyBazie. Uzasadnienie “merytoryczne” polega na wklejeniu fragmentu art. 12 ustawy o refundacji leków, tego samego w KAŻDEJ decyzji. 

Fundacja wystosowała list otwarty do nowego Ministra Zdrowia z apelem, aby radykalnie zmienił praktykę braku uzasadniania merytorycznego decyzji refundacyjnych. Czekamy na odpowiedź. Dnia 11.10.2020 minie miesiąc…

Wracając do wskrzeszania martwych praw obywatelskich, wyrok z 25.08.2020 pokazuje, że dla utrzymania prawa do merytorycznego rozpoznania wniosku o dopuszczenie do postępowania refundacyjnego z art. 31 Kpa wystarczy złożenie tego wniosku przed zakończeniem postępowania. Dla merytorycznego rozpoznania tego wniosku nie ma znaczenia, czy po jego złożeniu postępowanie refundacyjne zostało zakończone czy umorzone. Sąd potwierdził, że w takiej sytuacji niedopuszczalne jest umorzenie postępowania w sprawie o dopuszczenie.  Sąd dodał jeszcze, że w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dopuszczenie decyzja refundacyjna traci cechę formalnej ostateczności i podlega doręczeniu tej organizacji.

Fundacja zachęca inne organizacje społeczne, w tym organizacje pacjentów, do korzystania z ich praw do wnioskowania o dopuszczenie udziału w postępowaniach refundacyjnych na prawach strony. Oczywiście wiele zależy od celów organizacji zapisanych w statucie, ale też wiele zależy od ich determinacji do tego, aby skutecznie egzekwować swoje prawa obywatelskie.

Fundacja deklaruje gotowość podzielenia się doświadczeniami w takich postępowaniach. Zachęcamy do kontaktu.

Fundacja prosi o decyzje refundacyjne w obwieszczeniu na 1.09.2020

Jak przystało na czas epidemii Fundacja poprosiła dziś elektronicznie o decyzje Ministra Zdrowia dotyczące leków INNOWACYJNYCH: o objęciu ref., podwyższeniu ceny i usunięciu z ref., które wchodzą w życie w obwieszczeniu na 1 września 2020 r. Tutaj cały wniosek.

 

Od ponad roku Fundacja systematycznie po każdym kolejnym obwieszczeniu refundacyjnym prosi Ministra Zdrowia o decyzje dotyczące objęcia refundacją, rozszerzenia wskazań refundacyjnych (poprzez nowe decyzje o objęciu refundacją lub decyzje zmieniające), a także o decyzje o podwyższeniu urzędowej ceny zbytu leku refundowanego. Ze względu na istotne znaczenie dla pacjentów Fundacja prosi także o szczegóły dotyczące “usunięcia” z refundacji leków, które nie posiadają refundowanych odpowiedników. 

Te działania Fundacja nazwała Programem Monitorowania Decyzji Refundacyjnych.

Po co to robimy?

Jak doskonale się orientujecie dzięki publikacjom Fundacji, co najmniej od 2015 r. Minister Zdrowia uporczywie uchyla się od merytorycznych uzasadnień decyzji pozytywnych o objęciu refundacją leków innowacyjnych (“bez refundowanych odpowiedników”). W decyzjach o podwyższeniu urzędowej ceny zbytu innowacyjnego leku refundowanego w ogóle odstępuje od uzasadnienia pod pretekstem stosowania art. 107 par. 4 Kpa – bo “w całości uwzględnił żądanie strony” .

Fundacja kilkukrotnie kierowała prośby do Ministra Zdrowia, aby zmienił praktykę braku merytorycznych uzasadnień, również za pośrednictwem Premiera RP – jak dotąd bezskutecznie. 

Program Monitorowania Decyzji Refundacyjnych ma pozwolić Fundacji zidentyfikować dobrą zmianę niedobrej praktyki Ministra Zdrowia niezwłocznie jak tylko Minister zacznie w końcu merytorycznie uzasadniać decyzje, które wpływają na szansę na poprawę zdrowia każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak teraz wyglądają uzasadnienia decyzji o objęciu refundacją leków innowacyjnych? Każdy może je przejrzeć w naszej DecyBazie, wystarczy wybrać kategorię “Objęcie refundacją leku bez refundowanych odpowiedników bez uzasadnienia merytorycznego“.

Po co uzasadniać decyzje refundacyjne?

Te powody zostały wyłożone w piśmie Fundacji do kandydatów na Prezydenta RP, które jest dostępne tutaj.

Trzeba tu też wspomnieć o 13 bardzo konkretnych kryteriach obejmowania leków refundacją w Polsce, które są zawarte w art. 12 ustawy o refundacji leków. Lata temu wypracował te kryteria specjalny zespół powołany przez Ministra Zdrowia, a efekt jego prac został uwzględniony w projekcie ustawy o refundacji leków. 

W tym kontekście warto dodatkowo odnotować wypowiedzi byłego ministra Ł. Szumowskiego i jego zastępcy od leków, M. Miłkowskiego.

Widzieliście to zdjęcie, opublikowane na oficjalnym twitterowym profilu Ministerstwa Zdrowia?

Intencją autorów tego PR-owego pomysłu było zapewne pokazanie, jak panowie minister i wiceminister ciężko pracują, układając te wykazy refundacyjne niczym puzzle z prawie 8 tysięcy elementów (opublikowany wrześniowy wykaz refundacyjny liczy w sumie 7945 pozycji!). 

Prezes Fundacji, patrząc na to zdjęcie, nie dziwi się już, że decyzje refundacyjne dla leków innowacyjnych nie mają merytorycznych uzasadnień, skoro dwóch generałów podejmuje je bez jakiegokolwiek adiutanta, który miałby szansę spisać podnoszone przez nich argumenty za czy przeciw określonym rozstrzygnięciom!? Taki tryb podejmowania decyzji Anglicy nazywają GOBSAT – Good Old Boys Sat Around the Table

Może to jednak tylko niezręczna ustawka, bo są w ostatnich wypowiedziach ministra M. Miłkowskiego sygnały, które napawają optymizmem.

W trakcie debaty 7 sierpnia 2020 r. minister M. Miłkowski powiedział: “Zgadzam się, że jeśli widzimy, że leki są naprawdę skuteczne, to powinny być szybko refundowane. Zdarza się jednak i tak, że niby skuteczny lek po kilku latach jest wycofywany – dlatego czasami warto poczekać z decyzją i przeprowadzić bardzo dokładną analizę. Czasami potrzebne są nowe badania i zebranie dodatkowych danych.” Tu szerszy wpis Fundacji na ten temat z parafrazą modlitwy o pogodę ducha dla Pana Ministra.

Najważniejsze, że Pan Minister zauważa konieczność “bardzo dokładnych analiz”, a nawet “nowych badań i zebrania dodatkowych danych”. Imponujące, prawda? 

Skoro jednak przy obejmowaniu refundacją leków innowacyjnych są potrzebne takie “szczegółowe analizy czy lek jest naprawdę czy niby skuteczny”, to chyba byłoby warto, żeby wnioski z tych analiz nich trafiły do uzasadnień decyzji#DobraAdministracja potrafi merytorycznie uzasadnić decyzje.

O tym, że minister M. Miłkowski nieśmiało próbuje publicznie komunikować merytoryczne powody swoich decyzji świadczą niektóre z serii wpisów po ustaleniu ostatecznego wykazu leków refundowanych na dzień 1 września 2020 r.

Widzicie, że Pan Minister podaje całkiem konkretne MERYTORYCZNE argumenty? Co jeszcze bardziej intrygujące, merytorycznie uzasadnia nawet decyzje o objęciu refundacją pierwszego odpowiednika Erlotinib-Zentiva), a także sytuacje, kiedy lek wypada z refundacji z powodu wygaśnięcia decyzji refundacyjnej bez jej odnowienia (Vesicare).

Kiedy Fundacja otrzyma wnioskowane decyzje, niezwłocznie udostępni je w DecyBazie. Będziemy mogli porównać, co z tych twitterowo szczątkowych argumentów znalazło się w uzasadnieniach decyzji.

Panu Ministrowi gratulujemy publicznie zakomunikowanego zrozumienia dla roli merytorycznych argumentów w decyzjach o obejmowaniu leków refundacją. Nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. Ten pierwszy krok na drodze do kompletnych i rzetelnych merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych już Pan Minister wykonał. Fundacja dziękuje i prosi o kolejne równie odważne kroki. 

Bo #DobraAdministracja działa #dlaPrzewidywalności.

A nie ma przewidywalności bez dostępnych publicznie merytorycznych uzasadnień.

farmer, wheat, crop

Strona Fundacji jest gotowa na finał:-)

farmer, wheat, crop

Okres lockdownu i pandemii już zawsze będzie mi się kojarzył z pracą nad stroną internetową Fundacji i Bazą Decyzji Administracyjnych DecyBaza. 

To było bardzo dużo pracy i nauki obsługi zupełnie nowych narzędzi od podstaw. Ochota na naukę na szczęście jeszcze mi nie minęła, zdolność do uczenia się też nie zanikła, jest dobrze.

Chociaż nie wszystko jest idealnie dopracowane, coś może nie działać w 100% tak jak bym tego chciał, ale pamiętam, że lepsze jest wrogiem dobrego. Dlatego z czystym sumieniem mogę i chcę powiedzieć, że nowa, pierwsza, jedyna strona Fundacji dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych jest gotowa na final:-).  

Mam pełną świadomość, że to żaden koniec, tylko początek kolejnego etapu na drodze rozwoju Fundacji. Ta strona będzie żyła, a wpisy w Aktualnościach będą linkowane do profili Fundacji na TT, FB i LI. Będę korygować niedociągnięcia, optymalizować co warte zoptymalizowania i zostawię w spokoju to, co jest już dobre.

DecyBaza to będzie full-time job, na moment tego wpisu w DecyBazie są dopiero 32 pliki z 249 dokumentów refundacyjnych przeznaczonych do umieszczenia i opisania. A kolejna paczka 13 decyzji czeka na obróbkę.

Uruchomienie strony i DecyBazy nie byłoby możliwe bez naszych darczyńców, którzy wspierają cel w postaci sprawiedliwych, przejrzystych i przewidywalnych decyzji refundacyjnych.

Nie byłoby to także możliwe bez kompetencji i ochoty do pomocy kilku Znajomych i Przyjaciół.

Kłaniam się nisko i dziękuję po stokroć!