Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

“Checks&Balances” w praktyce: Senat przekazuje do Ministra Zdrowia petycję Fundacji w sprawie uporczywego braku merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych tego samego ministra. Ciekawe jak tym razem oceni siebie pan minister? Kolejne kroki stają się niezbędne.

Fundacja złożyła petycje do Sejmu i Senatu w sprawie uporczywego braku merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia. Tutaj pisałem o tych petycjach po raz pierwszy, a tutaj wskazałem, dlaczego petycja do Sejmu ma szanse zrobić różnicę.

Właśnie dostaliśmy odpowiedź z Senatu. 

O ile budzi uznanie szybkość działania, o tyle jego meritum jest klasycznym przykładem biurokratycznej spychologii.

Dobrze, że to nie z Senatem były związane nadzieje na posunięcie spraw do przodu, tylko z Sejmem.

Z drugiej strony Sejm może teraz skorzystać z senackiego wzoru postępowania i też przekazać petycję Ministrowi Zdrowia, żeby ten sam siebie ocenił, pogroził paluszkiem i nakazał zmianę postępowania. 

Aaa nie, czekajcie, już się przecież minister co najmniej sześć razy oceniał: dwa pisma bezpośrednio do Ministra Zdrowia, w tym list otwarty z 2020 r., pismo do ówczesnej premier Beaty Szydło, pismo do premiera Mateusza Morawieckiego, dwie interpelacje poselskie.

A każda ocena była celująca.

Zobaczymy co zrobi wicemarszałek Sejmu W. Czarzasty, bo to on decyduje co dalej z petycjami.

Pamiętacie koncepcję trójpodziału władzy: wykonawcza – ustawodawcza – sądownicza? Głównym jej celem była wzajemna kontrola i równowaga władz w państwie, czyli checks&balances. Właśnie widzimy jak koncepcja checks&balances działa w praktyce na przykładzie senackiej władzy ustawodawczej – w ogóle nie działa.

Do tego dochodzą jeszcze media jako czwarta władza – z nimi Fundacja już próbowała, w ogóle nie są zainteresowane, nawet opozycyjne:-). Pewnie ten temat nie ma potencjału. A może chodzi o to, kto ma kasę na reklamy i różne akcje promocyjne? 

Jeżeli tak, to z całego trój- a nawet czwórpodziału władz pozostaje jedna – WŁADZA KAPITAŁU.

2 thoughts on ““Checks&Balances” w praktyce: Senat przekazuje do Ministra Zdrowia petycję Fundacji w sprawie uporczywego braku merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych tego samego ministra. Ciekawe jak tym razem oceni siebie pan minister? Kolejne kroki stają się niezbędne.”

  1. Pingback: 3xTAK: TAK dla merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji ref.; TAK dla uczenia organizacji pacjentów o możliwości udziału w postępowaniu ref. na prawach strony; TAK dla uczenia organizacji pacjentów o prawie do uzasadnionego oczekiwania –

  2. Pingback: W zmaganiach z Goliatem Widzimisizmu Dawid Przewidywalności zdobywa przyczółek: Biuro Analiz Sejmowych potwierdza obowiązek Ministra Zdrowia merytorycznego uzasadniania pozytywnych decyzji ref. INNYCH NIŻ REKOMENDOWANE przez Prezesa AOTMiT i Komisję

Comments are closed.