Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Wyszukaj! Analizuj! Rozpoznaj uzasadnione przewidywanie!

Baza Decyzji Administracyjnych DecyBaza

Każdy dokument w DecyBazie ma opis, aby przybliżyć, z jakim procesem decyzyjnym jest związany i jakie ma znaczenie. 

Część procesów decyzyjnych ma szczególne znaczenie, a ich dokładniejsze opisy trafiają na stronę Osobliwe Pamiątki

 

W związku z prowadzeniem Programu Monitorowania Decyzji Refundacyjnych Fundacja po każdym obwieszczeniu refundacyjnym wnioskuje o decyzje dotyczące objęcia refundacją, rozszerzenia wskazań oraz podwyższenia ceny leków bez refundowanych odpowiedników (tzw. leków innowacyjnych lub monopolistycznych). Decyzje z jednego obwieszczenia są oznaczone jednym tagiem. Decyzje negatywne mają przypisany tag dla najbliższego obwieszczenia refundacyjnego następującego po dacie decyzji.

Wszystkie dostępne decyzje o objęciu refundacją i podwyższeniu ceny, które weszły w życie w danym obwieszczeniu refundacyjnym, a także decyzje negatywne poprzedzające dane obwieszczenie, są dostępne po kliknięciu odpowiednich linków poniżej – otworzą się w nowym oknie. 

Decyzje o tym, czy w Polsce będą refundowane leki za setki milionów złotych NIE MAJĄ uzasadnienia merytorycznego

Dzięki Programowi Monitorowania Decyzji Refundacyjnych każdy obywatel, które wejdzie na stronę Fundacji www.dlaprzejrzystosci.pl albo na jej profile w serwisach społecznościowych dowie się, że pozytywne decyzje refundacyjne nie są w Polsce merytorycznie uzasadniane. 

Przy KAŻDEJ pozytywnej decyzji o objęciu refundacją Minister Zdrowia jako uzasadnienie merytoryczne wkleja ten sam fragment art. 12 ustawy refundacyjnej:

Przy KAŻDEJ decyzji o podwyższeniu ceny leku refundowanego Minister Zdrowia odstępuje od uzasadnienia merytorycznego:

W mętnej wodzie nieprzejrzystych decyzji najlepiej sobie radzą rekiny refundacji

Rzetelne i kompletne merytoryczne uzasadnienia decyzji refundacyjnych są w interesie słabszych podmiotów: zarówno firm farmaceutycznych jak i pacjentów. Dzięki merytorycznym uzasadnieniom będą oni faktycznie RÓWNO TRAKTOWANI przez Ministra Zdrowia – zgodnie z kryteriami ustawowymi – tak samo jak ci, którzy na obecnym nieprzejrzystym systemie najbardziej korzystają.

Prawda jest taka, że w mętnej wodzie tak nieprzejrzystych decyzji najlepiej sobie radzą rekiny refundacji… A płacą za to zdrowiem ci pacjenci, którzy mają pecha, że niezbędne im leki oferuje na polskim rynku firmy bez “siły przekonywania”, które częściej niż rekiny refundacji dostają odmowy objęcia leków refundacją.  

Moja Polska potrafi podejmować sprawiedliwe decyzje zarówno wobec słabych jak i wobec silnych. Też chcesz takiej Polski? Wspieraj sprawiedliwe decyzje.

Dokumenty w DecyBazie są grupowane wg kategorii. Klikając wybraną kategorię otrzymasz listę wszystkich dokumentów z tą kategorią.

Nie ma w bazie dokumentów, które Cię interesują? Potrzebujesz pomocy w wyszukiwaniu? Masz pomysł, jak DecyBazę uczynić lepszą? 

Napisz decybaza@dlaprzejrzystosci.pl. 

Pomóż poszerzać DecyBazę!

DecyBaza powstaje dzięki cywilnej odwadze tych, którzy nie zważając na odmowy udostępnienia dokumentów składali i składają skargi do sądów administracyjnych i w końcu uzyskują dokumenty decyzji oraz dzięki życzliwości tych, którzy zechcieli się swoimi decyzjami podzielić.

Ty także możesz pomóc. 

Masz decyzję administracyjną lub inne dokumenty, którymi chciałabyś lub chciałbyś podzielić się  z innymi, aby mogli rozpoznać uzasadnione oczekiwanie w swojej sprawie?

Prześlij skan dokumentu na dzielesiedecyzja@dlaprzejrzystosci.pl lub kopię papierową dokumentu na adres Fundacji w zakładce Kontakt

Jeśli zostawisz do siebie mail lub nr telefonu, skontaktujemy się z Tobą, żeby podziękować. A może to będzie początek współpracy, która pomoże nam zmienić decyzje administracyjne w Polsce na bardziej przewidywalne w najlepszym znaczeniu tego słowa?