Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Decyzja administracyjna

Dokumenty stanowiące formalne decyzje administracyjne

Pozytywna decyzja refundacyjna Negatywna decyzja refundacyjna