Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Decyzja o objęciu refundacją leku innowacyjnego bez uzasadnienia merytorycznego

Decyzje o objęciu refundacją leków innowacyjnych (czyli tych, które nie posiadają refundowanych odpowiedników), które nie mają merytorycznego uzasadnienia