Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Decyzja o podwyższeniu ceny leku innowacyjnego bez uzasadnienia merytorycznego

Decyzje o podwyższeniu ceny leku innowacyjnego - dla którego brak w refundacji odpowiedników, czyli jedynego, którego substancja czynna jest refundowana. Można też mówić w tej sytuacji o lekach monopolistycznych, a więc korzystających z prawnie zagwarantowanego braku konkurencji