Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Objęcie refundacją leku z refundowanymi odpowiednikami bez uzasadnienia merytorycznego

Dokumenty związane z postępowaniami zakończonymi objęciem refundacją leków z refundowanymi odpowiednikami (najczęściej są to tzw. leki generyczne lub biorównoważne/biopodobne) bez merytorycznego uzasadnienia.