Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Objęcie refundacją leku bez refundowanych odpowiedników bez uzasadnienia merytorycznego

Dokumenty związane z postępowaniami zakończonymi objęciem refundacją leków bez refundowanych odpowiedników (najczęściej są to tzw. leki oryginalne) bez merytorycznego uzasadnienia

Decyzja o objęciu refundacją leku innowacyjnego bez uzasadnienia merytorycznego