Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Odmowa objęcia refundacją leku bez refundowanych odpowiedników z uzasadnieniem merytorycznym

Dokumenty związane z postępowaniami zakończonymi odmową objęcia refundacją leków bez refundowanych odpowiedników (najczęściej są to tzw. leki oryginalne) z uzasadnieniem merytorycznym.