Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Odmowa podwyższenia ceny leku refundowanego z uzasadnieniem merytorycznym

Dokumenty związane z postępowaniami zakończonymi odmową podwyższenia urzędowej ceny zbytu leków refundowanych z uzasadnieniem merytorycznym.