Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Podwyższenie ceny leku refundowanego bez uzasadnienia merytorycznego

Dokumenty związane z postępowaniami zakończonymi podwyższeniem urzędowej ceny zbytu leku refundowanego bez uzasadnienia merytorycznego

Decyzja o podwyższeniu ceny leku innowacyjnego bez uzasadnienia merytorycznego