Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Decyzja negatywna Ministra Zdrowia o podwyższeniu ceny leku Advagraf (EAN5909990051137) firmy Astellas Pharma [2018-08]

Próba podwyższenia urzędowej ceny zbytu leku refundowanego Advagraf została zakończona w pierwszej instancji decyzją negatywną z 28 kwietnia 2016 r. i w drugiej instancji (po odwołaniu – prośbie o ponowne rozpatrzenie sprawy) decyzją utrzymującą decyzję negatywną z 16 sierpnia 2016 r.

Decyzja negatywna była poprzedzona uchwałą Komisji Ekonomicznej o nieznanym charakterze ze względu na całkowite zakreślenie poza numerem sprawy, przedmiotem uchwały (nazwa handlowa, substancja czynna, postać, dawka i wielkość opakowania, kod EAN) i podpisem przewodniczącego.

Gdyby nie te przebłyski przejrzystości w uchwale, w ogóle nie byłoby wiadomo, którego leku dotyczyła ta nieudana próba podwyższenia ceny, gdyż CAŁA decyzja jest zaczerniona z wyjątkiem nagłówka z nazwą i adresem firmy na pierwszej stronie oraz danych urzędnika, który podpisał tę decyzję, na stronie dziewiątej.

Podobnie w całości zaczerniona jest ponowna decyzja negatywna.

Taki poziom zaczernień zdecydowanie przekracza zakres, który można racjonalnie uznać za jakąkolwiek tajemnicę przedsiębiorstwa. Zarówno firma-wnioskodawca jak i Minister Zdrowia zdają się tymi absurdalnie obszernymi zaczernieniami przekonywać Fundację, żeby sobie dała spokój. Nic z tego, przewidywalność decyzji wpływających bezpośrednio na zdrowie i życie Polaków jest warta każdego wysiłku.

Te decyzje negatywne są także dowodem, że Minister Zdrowia potrafi uzasadniać decyzje w sposób bardziej rozbudowany niż decyzje pozytywne. Stanowią więc swego rodzaju pozytywny wynik feasibility test na zdolność Ministra do przygotowywania merytorycznych uzasadnień. Z powodu zaczernień możemy jedynie przyjmować na zdrowy rozsądek, że te 8 stron w decyzji w pierwszej instancji i 10 stron w decyzji w drugiej instancji nie może zawierać wyłącznie wątków faktograficznych czy formalnych i muszą tam być poruszone jakieś wątki merytoryczne.

Dlaczego dotychczas Minister Zdrowia uzasadnia w sposób bardziej rozbudowany i prawdopodobnie merytoryczny tylko decyzje negatywne: odmowy objęcia refundacją i odmowy podwyższenia ceny? Możemy się domyślać, że jest to swego rodzaju optymalizacja nakładu pracy do przewidywanych ryzyk: firma-wnioskodawca nie złoży skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję pozytywną (słyszeliście o takiej sytuacji?) tylko na decyzję negatywną. Po co się przemęczać? Fundacja odpowiada: dla przewidywalności!

Warto dodać słowo o kontekście refundacyjnym tych odmów podwyższenia ceny. Od 1 stycznia 2016 r. do refundacji wszedł lek Envarsus – odpowiednik leku Advagraf/Prograf firmy Chiesi.

Cena zbytu netto leku Advagraf w ostatnich latach ulegała następującym zmianom:

AdvagrafCeny zbytu netto
Kod EANDo 2015-12Do 2016-02Do 2018-02Do 2018-12Od 2019-01
590999005105268,9068,2150,7744,8544,85
5909990051076135,37134,00101,5295,0094,72
5909990051137688,56681,67544,22513,61508,48
5909990699957406,11402,00322,13303,75300,72

Powered by BetterDocs