Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Decyzja pozytywna Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku Encorton (EAN 05909991289416) firmy Adamed Pharma [bezpł 2020-10-21 v201112]

Lek Encorton w dawce 1 mg 20 tabl. (EAN 05909991289416) został objęty refundacją od 1 listopada 2020 r. z niezwykle niską urzędową ceną zbytu na poziomie 0,90 zł. Oznacza to, że cena zbytu netto producenta wynosi 0,83 zł, co daje cenę detaliczną w aptece w wysokości 1,33 zł. Przy limicie finansowania 1,18 zł daje to dopłatę pacjenta w aptece w wysokości 0,15 zł przy poziomie odpłatności bezpłatnie i 1,33 zł przy odpłatności ryczałtowej.

Co ciekawe, od lat refundowany jest lek w tej samej dawce i wielkości opakowania tego samego producenta z ceną zbytu netto 7,00 zł.

Nie wiadomo, czy objęcie refundacją leku krajowego producenta z ceną niemal 10-krotnie niższa od dotychczas refundowanego identycznego produktu tego samego producenta jest kolejnym sukcesem negocjacyjnym Komisji Ekonomicznej i Ministra Zdrowia czy też pierwszym etapem wprowadzania programu Bezpieczeństwa Lekowego Polski. Nie wiadomo również dlatego, że w decyzji nie ma merytorycznego uzasadnienia, zamiast którego jest fragment art. 12 ustawy o refundacji.

Powered by BetterDocs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *