Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Decyzja pozytywna Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leku Zykadia (EAN 05909991220075) firmy Novartis Poland

Dla leku Zykadia firma Novartis Poland złożyła dwa odrębne wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu: w I linii leczenia oraz w II i III linii leczenia. Oba zostały przekazane Agencji Oceny Technologii Medycznych 4.07.2018.

Postępowanie w AOTMiT dla I linii leczenia zakończyło się negatywnym stanowiskiem Rady Przejrzystości z 13.11.2018pozytywną rekomendacją Prezesa AOTMiT z 16.11.2018.

Postępowanie w AOTMiT dla II i III linii leczenia zakończyło się pozytywnym stanowiskiem Rady Przejrzystości z 13.11.2018pozytywną rekomendacją Prezesa AOTMiT z 16.11.2018.

Decyzja z 18.12.2019 doprowadziła do wejścia leku do refundacji w obwieszczeniu z 1.01.2020 w ramach programu lekowego “Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca”.

Decyzja pozbawiona merytorycznego uzasadnienia z jedynie skopiowanym fragmentem art. 12 ustawy o refundacji.

Powered by BetterDocs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *