Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Decyzja pozytywna Ministra Zdrowia o podwyższeniu ceny leku Mercaptopurinum VIS (EAN 05909990186112) firmy VIS [96 2020-10-12 v201112]

Lek Mercaptopurinum VIS firmy Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne “VIS” był w refundacji aptecznej przed wejściem w życie ustawy o refundacji leków (przed 2012 r.). Nie ma refundowanych odpowiedników w grupie 230.0 – “Leki przeciwnowotworowe antymetabolity – merkaptopuryna”, czyli w praktyce brak bezpośredniej refundowanej konkurencji.

Cena zbytu netto leku Mercaptopurinum VIS wzrosła od 1 listopada 2020 r. z 19,50 zł do 24,50 zł. Nakłady NFZ na refundację tego leku w ostatnich 12 miesiącach (08.2019-07.2020) wyniosły niemal 600 000 zł.

Decyzja o podwyższeniu urzędowej ceny zbytu nie ma uzasadnienia merytorycznego, gdyż Minister Zdrowia identycznie jak w innych decyzjach pozytywnych o podwyższeniu ceny odstąpił od uzasadnienia mając na uwadze, że “w całości uwzględnił żądanie strony”.

Trzy odrębne decyzje zmieniające wynikają z tego, że są nimi zmieniane 3 odrębne pierwotne decyzje o objęciu refundacją, które odnosiły się do różnych poziomów odpłatności (bezpłatnie, ryczałt, w nowotworach złośliwych).

Powered by BetterDocs