Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Decyzja pozytywna o objęciu refundacją leku Vimpat (EAN 5909990662661) z 2018-08-23

Powyższa decyzja zamyka proces realizowania wymogu art. 13 ust. 2 ustawy o refundacji dla leku Vimpat. Ten przepis wprowadza obowiązek, aby w pierwszej decyzji po wygaśnięciu wyłączności rynkowej cena zbytu leku refundowanego (czyli bez marż hurtowej i detalicznej) była nie wyższa niż 75% ceny w ostatniej decyzji. Krótko mówiąc, -25% od ostatniej obowiązującej ceny.

Moment wygaśnięcia wyłączności będzie zawsze zbiegał się z upływem terminu obowiązywania bieżącej decyzji refundacyjnej (art. 11 ust. 3 ustawy o refundacji), co oznacza, że obniżka ceny o co najmniej 25% formalnie zostanie zrealizowana poprzez nową decyzję o objęciu refundacją.

Firmy często deklarują, że nie mogą tak bardzo obniżyć ceny oficjalnej ponieważ cena w Polsce jest brana pod uwagę przy negocjowaniu cen w innych krajach europejskich zwłaszcza naszego regionu. Poza tym wygaśnięcie wyłączności rynkowej wcale nie oznacza pojawienia się generycznej czy biorównoważnej konkurencji, chociaż w przypadku leku Vimpat pierwsze odpowiedniki weszły do refundacji od 01.11.2018.

Jeśli Minister Zdrowia uznaje taką “obronę” firmy przed obniżką ceny, stosuje obejście art. 13 ust. 2 ustawy o refundacji: najpierw podwyższa cenę o 33%, aby następnie obniżywszy o ustawowe 25% doprowadzić ją do poziomu sprzed zmian.

Decydenci publicznie deklarują, że budżet na tym nie traci, bo dwumiesięczny wzrost ceny jest “wyrównany” w tajnym rabacie w instrumencie dzielenia ryzyka. Czasem jednak dochodzi do zwiększenia dopłaty pacjenta, której nic nie wyrównuje.

Powstaje także pytanie, czy w zgodzie z duchem art. 13 ust. 2 ustawy o refundacji jest to, że budżet “nie traci”, a więc efektywnie ponosi zbliżony koszt jednostkowy za lek, bo przecież ratio legis tego przepisu było ustawowe wymuszenie obniżenia kosztów o 25%.

Te procesy decyzyjne zostały w DecyBazie oznaczone odrębnym tagiem “Art. 13 ust. 2 ustawy ref.”.

W przypadku tego opakowania leku Vimpat dostępna jest jeszcze decyzja pozytywna o podwyższeniu ceny z 22.06.2018. Dla tego opakowania nastąpił wzrost urzędowej ceny zbytu (z VAT) z 628,29 zł na 835,63 zł (+33,0%) na okres lipiec-sierpień 2018, a następnie obniżka ceny do 604,80 zł (-27,6%).

Analogiczny zestaw dokumentów jest dostępny w DecyBazie dla innych opakowań leku Vimpat.

To m.in. o tych decyzjach dla leku Vimpat podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński powiedział na Sejmowej Komisji Zdrowia 03.01.2019 “Na każdą z tych decyzji mamy bardzo dobre uzasadnienie”. Jakie faktycznie są te uzasadnienia, może zobaczyć każdy użytkownik DecyBazy: decyzje o objęciu refundacją (w praktyce decyzje obniżkowe) mają merytorycznie skopiowany fragment art. 12 ustawy o refundacji, a w decyzjach o podwyższeniu ceny o 33% Minister Zdrowia w ogóle odstępuje od uzasadnienia bo “w całości spełnił żądanie strony”!

Ta wypowiedź min. J. Cieszyńskiego jest na tyle ważna i miła dla ucha, że Prezes Fundacji ustawił ją jako dzwonek telefonu. Tu jest dostępny ten plik.

Fundacja traktuje tę wypowiedź min. J. Cieszyńskiego jako swego rodzaju proroctwo i nie może się doczekać jego spełnienia.

Powered by BetterDocs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *