Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Decyzja pozytywna o podwyższeniu ceny leku Xarelto (EAN 5909990910663) z 2018-06-18

Ta decyzja o podwyższeniu ceny stanowi pierwszy etap procesu spełniania wymogu art. 13 ust. 2 ustawy o refundacji dla leku Xarelto w taki sposób, aby zakończyć go z ceną równą lub niewiele niższą od dotychczasowej.

Art. 13 ust. 2 wprowadza obowiązek, aby w pierwszej decyzji po wygaśnięciu wyłączności rynkowej cena zbytu leku refundowanego (czyli bez marż hurtowej i detalicznej) była nie wyższa niż 75% ceny w ostatniej decyzji. Krótko mówiąc, -25% od ostatniej obowiązującej ceny.

Moment wygaśnięcia wyłączności będzie zawsze zbiegał się z upływem terminu obowiązywania bieżącej decyzji refundacyjnej (art. 11 ust. 3 ustawy o refundacji), co oznacza, że obniżka ceny o co najmniej 25% formalnie zostanie zrealizowana poprzez nową decyzję o objęciu refundacją.

Firmy często deklarują, że nie mogą tak bardzo obniżyć ceny oficjalnej ponieważ cena w Polsce jest brana pod uwagę przy negocjowaniu cen w innych krajach europejskich zwłaszcza naszego regionu. Poza tym wygaśnięcie wyłączności rynkowej wcale nie oznacza pojawienia się generycznej czy biorównoważnej konkurencji. Wg stanu wykazów refundacyjnych na koniec sierpnia 2020 r. dla leku Xarelto nadal nie ma refundowanych odpowiedników.

Jeśli Minister Zdrowia uznaje taką “obronę” firmy przed obniżką ceny, stosuje obejście art. 13 ust. 2 ustawy o refundacji: najpierw podwyższa cenę o 33%, aby następnie obniżywszy o ustawowe 25% doprowadzić ją do poziomu sprzed zmian.

Decydenci publicznie deklarują, że budżet na tym nie traci, bo dwumiesięczny wzrost ceny jest “wyrównany” w tajnym rabacie w instrumencie dzielenia ryzyka. Czasem jednak dochodzi do zwiększenia dopłaty pacjenta, której nic nie wyrównuje.

Powstaje także pytanie, czy w zgodzie z duchem art. 13 ust. 2 ustawy o refundacji jest to, że budżet “nie traci”, a więc efektywnie ponosi zbliżony koszt jednostkowy za lek, bo przecież ratio legis tego przepisu było ustawowe wymuszenie obniżenia kosztów o 25%.

Te procesy decyzyjne zostały w DecyBazie oznaczone odrębnym tagiem “Art. 13 ust. 2 ustawy ref.”.

W przypadku tego opakowania leku Xarelto dostępna jest jeszcze decyzja pozytywna o objęciu refundacją z 22.08.2018 i druga decyzja pozytywna o podwyższeniu ceny z 18.06.2018 (praktycznie różni się numerem decyzji). Dla tego opakowania nastąpił wzrost urzędowej ceny zbytu (z VAT) z 374,67 zł na 474,77 zł (+26,7%) na okres lipiec-sierpień 2018, a następnie obniżka ceny do 349,27 zł (-26,4%).

Analogiczny zestaw dokumentów jest dostępny w DecyBazie dla innych opakowań leku Xarelto.

To m.in. o tych decyzjach dla leku Xarelto podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński powiedział na Sejmowej Komisji Zdrowia 03.01.2019 “Na każdą z tych decyzji mamy bardzo dobre uzasadnienie”. Jakie faktycznie są te uzasadnienia, może zobaczyć każdy użytkownik DecyBazy: decyzje o objęciu refundacją (w praktyce decyzje obniżkowe) mają merytorycznie skopiowany fragment art. 12 ustawy o refundacji, a w decyzjach o podwyższeniu ceny (dla Xarelto o ponad 1/4) Minister Zdrowia w ogóle odstępuje od uzasadnienia bo “w całości spełnił żądanie strony”!

Ta wypowiedź min. J. Cieszyńskiego jest na tyle ważna i miła dla ucha, że Prezes Fundacji ustawił ją jako dzwonek telefonu. Tu jest dostępny ten plik.

Fundacja traktuje tę wypowiedź min. J. Cieszyńskiego jako swego rodzaju proroctwo i nie może się doczekać jego spełnienia.

Powered by BetterDocs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *