Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Decyzja pozytywna Ministra Zdrowia o podwyższeniu ceny leku Diacomit (EAN5909990017232) firmy Biocodex [2018-06]

Lek Diacomit firmy Biocodex wszedł do refundacji aptecznej od 1 listopada 2016 r. Już od 1 stycznia 2017 r. jego urzędowa cena zbytu spadła o 25%, aby w wyniku decyzji z 26 stycznia 2017 r. wzrosnąć o 33%. W tym przypadku dochodzi do “obejścia” art. 13 ust. 2 ustawy o refundacji, zgodnie z którym w pierwszej decyzji po wygaśnięciu wyłączności rynkowej cena zbytu nie może być wyższa niż 75% ceny określonej w poprzedniej decyzji. Zaczyna się od obniżenia ceny o 25% a potem następuje jej podwyższenie o 33% do ceny sprzed obniżki.

Przypadek leku Diacomit z 2017 r. jest o tyle ciekawy, że na lek ten nie ustalono instrumentu dzielenia ryzyka – wynika to jednoznacznie z udostępnionej decyzji. Tak więc nie ma możliwości twierdzenia, że interes publiczny jest chroniony poprzez tajny rabat uzyskany w instrumencie dzielenia ryzyka.

Powered by BetterDocs