Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Wyrok WSA w sprawie skargi na odmowę udostępnienia informacji publicznej z postępowania o objęcie refundacją leku Paricalcitol Fresenius

To wyrok w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej dotyczącej objęcia refundacją leku Paricalcitol Fresenius. Dla Fundacji ten wyrok jest ważny z kilku powodów.

Historycznie to był pierwszy wniosek Fundacji o udostępnienie dokumentacji refundacyjnej, złożony 22 marca 2017 r.

Skarga na decyzję Ministra w tej sprawie była jedną z pierwszych złożonych przez Fundację. Prezes Fundacji pamięta, jak w reakcji na plany złożenia pierwszej skargi usłyszał “Norbert, Ty chyba zwariowałeś?!”.

Ale najważniejszy powód szczególnej istotności tego wyroku polega na tym, że w jego uzasadnieniu Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził wprost i bez żadnych wątpliwości, że “Organ [a więc Minister Zdrowia] dopuścił się […] naruszenia […] art. 107 §3 ustawy […] Kodeks postępowania administracyjnego, […] bowiem uzasadnienie [decyzji o objęciu refundacją] nie spełnia zawartych w tym przepisie wymogów” (s. 13).

Jak wygląda uzasadnienie decyzji o objęciu refundacją, które sąd uznał za niespełniające wymogów prawa? To kopia części art. 12 ustawy o refundacji leków. Takie same uzasadnienia występują we WSZYSTKICH decyzjach pozytywnych o objęciu leków refundacją, do których dotarła Fundacja (stan na dzień 22.06.2020). Kiedy Fundacja zobaczy pierwsze kompletne i rzetelne merytoryczne uzasadnienie pozytywnej decyzji refundacyjnej, na pewno sprawę maksymalnie nagłośni.

Powered by BetterDocs

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *