Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Projekt ustawy o Funduszu Medycznym Fundacja podsumowuje krótko: PUBLICZNĄ KASĘ DUŻE MISIE ROZDAJĄ WG WŁASNEGO WIDZIMISIĘ i apeluje do polityków o dwa kroki do sprawiedliwych decyzji refundacyjnych

Poniżej stanowisko Fundacji w sprawie projektu ustawy o Funduszu Medycznym.

Osoby zainteresowane pełnym tekstem stanowiska wraz z merytorycznym rozwinięciem (łącznie 12 stron) Fundacja zaprasza tutaj

Fundacja zgłasza gotowość i wolę uczestniczenia jako przedstawiciel strony społecznej w pracach nad projektem ustawy o Funduszu Medycznym.

Fundacja uznaje, że posiedzenie komisji zdrowia, na którym dyskutowany będzie projekt ustawy o Funduszu Medycznym, powinno być zorganizowane w miejscu, gdzie KAŻDA zainteresowana organizacja społeczna będzie mogła zabrać głos. To zbyt poważna sprawa krytyczna dla zdrowia każdego obywatela RP, aby politycy odmawiali wysłuchania głosu obywateli podpierając się epidemiczno-informatycznymi niedasiami (od “nie da się”). Taki imposybilizm nie przystoi partii, która z nim ponoć skutecznie walczy…