Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Fundacja prosi o decyzje refundacyjne w obwieszczeniu na 1.09.2020

Jak przystało na czas epidemii Fundacja poprosiła dziś elektronicznie o decyzje Ministra Zdrowia dotyczące leków INNOWACYJNYCH: o objęciu ref., podwyższeniu ceny i usunięciu z ref., które wchodzą w życie w obwieszczeniu na 1 września 2020 r. Tutaj cały wniosek.

 

Od ponad roku Fundacja systematycznie po każdym kolejnym obwieszczeniu refundacyjnym prosi Ministra Zdrowia o decyzje dotyczące objęcia refundacją, rozszerzenia wskazań refundacyjnych (poprzez nowe decyzje o objęciu refundacją lub decyzje zmieniające), a także o decyzje o podwyższeniu urzędowej ceny zbytu leku refundowanego. Ze względu na istotne znaczenie dla pacjentów Fundacja prosi także o szczegóły dotyczące “usunięcia” z refundacji leków, które nie posiadają refundowanych odpowiedników. 

Te działania Fundacja nazwała Programem Monitorowania Decyzji Refundacyjnych.

Po co to robimy?

Jak doskonale się orientujecie dzięki publikacjom Fundacji, co najmniej od 2015 r. Minister Zdrowia uporczywie uchyla się od merytorycznych uzasadnień decyzji pozytywnych o objęciu refundacją leków innowacyjnych (“bez refundowanych odpowiedników”). W decyzjach o podwyższeniu urzędowej ceny zbytu innowacyjnego leku refundowanego w ogóle odstępuje od uzasadnienia pod pretekstem stosowania art. 107 par. 4 Kpa – bo “w całości uwzględnił żądanie strony” .

Fundacja kilkukrotnie kierowała prośby do Ministra Zdrowia, aby zmienił praktykę braku merytorycznych uzasadnień, również za pośrednictwem Premiera RP – jak dotąd bezskutecznie. 

Program Monitorowania Decyzji Refundacyjnych ma pozwolić Fundacji zidentyfikować dobrą zmianę niedobrej praktyki Ministra Zdrowia niezwłocznie jak tylko Minister zacznie w końcu merytorycznie uzasadniać decyzje, które wpływają na szansę na poprawę zdrowia każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak teraz wyglądają uzasadnienia decyzji o objęciu refundacją leków innowacyjnych? Każdy może je przejrzeć w naszej DecyBazie, wystarczy wybrać kategorię “Objęcie refundacją leku bez refundowanych odpowiedników bez uzasadnienia merytorycznego“.

Po co uzasadniać decyzje refundacyjne?

Te powody zostały wyłożone w piśmie Fundacji do kandydatów na Prezydenta RP, które jest dostępne tutaj.

Trzeba tu też wspomnieć o 13 bardzo konkretnych kryteriach obejmowania leków refundacją w Polsce, które są zawarte w art. 12 ustawy o refundacji leków. Lata temu wypracował te kryteria specjalny zespół powołany przez Ministra Zdrowia, a efekt jego prac został uwzględniony w projekcie ustawy o refundacji leków. 

W tym kontekście warto dodatkowo odnotować wypowiedzi byłego ministra Ł. Szumowskiego i jego zastępcy od leków, M. Miłkowskiego.

Widzieliście to zdjęcie, opublikowane na oficjalnym twitterowym profilu Ministerstwa Zdrowia?

Intencją autorów tego PR-owego pomysłu było zapewne pokazanie, jak panowie minister i wiceminister ciężko pracują, układając te wykazy refundacyjne niczym puzzle z prawie 8 tysięcy elementów (opublikowany wrześniowy wykaz refundacyjny liczy w sumie 7945 pozycji!). 

Prezes Fundacji, patrząc na to zdjęcie, nie dziwi się już, że decyzje refundacyjne dla leków innowacyjnych nie mają merytorycznych uzasadnień, skoro dwóch generałów podejmuje je bez jakiegokolwiek adiutanta, który miałby szansę spisać podnoszone przez nich argumenty za czy przeciw określonym rozstrzygnięciom!? Taki tryb podejmowania decyzji Anglicy nazywają GOBSAT – Good Old Boys Sat Around the Table

Może to jednak tylko niezręczna ustawka, bo są w ostatnich wypowiedziach ministra M. Miłkowskiego sygnały, które napawają optymizmem.

W trakcie debaty 7 sierpnia 2020 r. minister M. Miłkowski powiedział: “Zgadzam się, że jeśli widzimy, że leki są naprawdę skuteczne, to powinny być szybko refundowane. Zdarza się jednak i tak, że niby skuteczny lek po kilku latach jest wycofywany – dlatego czasami warto poczekać z decyzją i przeprowadzić bardzo dokładną analizę. Czasami potrzebne są nowe badania i zebranie dodatkowych danych.” Tu szerszy wpis Fundacji na ten temat z parafrazą modlitwy o pogodę ducha dla Pana Ministra.

Najważniejsze, że Pan Minister zauważa konieczność “bardzo dokładnych analiz”, a nawet “nowych badań i zebrania dodatkowych danych”. Imponujące, prawda? 

Skoro jednak przy obejmowaniu refundacją leków innowacyjnych są potrzebne takie “szczegółowe analizy czy lek jest naprawdę czy niby skuteczny”, to chyba byłoby warto, żeby wnioski z tych analiz nich trafiły do uzasadnień decyzji#DobraAdministracja potrafi merytorycznie uzasadnić decyzje.

O tym, że minister M. Miłkowski nieśmiało próbuje publicznie komunikować merytoryczne powody swoich decyzji świadczą niektóre z serii wpisów po ustaleniu ostatecznego wykazu leków refundowanych na dzień 1 września 2020 r.

Widzicie, że Pan Minister podaje całkiem konkretne MERYTORYCZNE argumenty? Co jeszcze bardziej intrygujące, merytorycznie uzasadnia nawet decyzje o objęciu refundacją pierwszego odpowiednika Erlotinib-Zentiva), a także sytuacje, kiedy lek wypada z refundacji z powodu wygaśnięcia decyzji refundacyjnej bez jej odnowienia (Vesicare).

Kiedy Fundacja otrzyma wnioskowane decyzje, niezwłocznie udostępni je w DecyBazie. Będziemy mogli porównać, co z tych twitterowo szczątkowych argumentów znalazło się w uzasadnieniach decyzji.

Panu Ministrowi gratulujemy publicznie zakomunikowanego zrozumienia dla roli merytorycznych argumentów w decyzjach o obejmowaniu leków refundacją. Nawet najdłuższa droga zaczyna się od pierwszego kroku. Ten pierwszy krok na drodze do kompletnych i rzetelnych merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych już Pan Minister wykonał. Fundacja dziękuje i prosi o kolejne równie odważne kroki. 

Bo #DobraAdministracja działa #dlaPrzewidywalności.

A nie ma przewidywalności bez dostępnych publicznie merytorycznych uzasadnień.