Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Fundacja publikuje trzecią aktualizację postępu odpowiedzi na inicjatywę #3xTAK i podkreśla, że formalny brak odpowiedzi też jest odpowiedzią.

Wirus panoszący się na serwerze w piątek 12.03.2021 spowodował, że muszę ponownie napisać ten wpis.

To jest trzecia aktualizacja postępu odpowiedzi adresatów apelu Fundacji z 23.02.2021, którego pierwszą aktualizację opublikowaliśmy tutaj a drugą tutaj

W ramach inicjatywy #3xTAK Fundacja prosi organizacje branżowe i innych adresatów o odpowiedź (1) TAK dla merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji ref.; (2) TAK dla uczenia organizacji pacjentów o możliwości udziału w postępowaniu ref. na prawach strony; i (3) TAK dla uczenia organizacji pacjentów o prawie do uzasadnionego oczekiwania – decyzji ref. wynikającej z decyzji Ministra w podobnych sprawach.

Główne pytanie brzmi: na jakim etapie jest przygotowanie odpowiedzi i jaki jest przewidywany termin jej przesłania Fundacji? Oto zestawienie odpowiedzi z 12.03.2021.

 OsobaFunkcjaOrganizacja/instytucjaStatus (12.03.2021)
1.Bartłomiej Łukasz ChmielowiecRzecznik Praw PacjentaBiuro RPP24.02.2021 Norbert Wilk powiedział o pytaniach i piśmie w trakcie posiedzenia Rady Organizacji Pacjentów, pan minister B. Chmielowiec zadeklarował, że zleci przygotowanie odpowiedzi i przesłanie tego listu do ponad 80 członków Rady
26.02.2021 rozmowa z panią dyr. M. Bieńkowską, potwierdziła, że prześle list razem z notatką z posiedzenia Rady; poinformowała, że list został zadekretowany na pana Pawła Grzesiewskiego, dyr. Departamentu Prawnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta
02.03.2021 pani dyr. M. Bieńkowska przesłała list Fundacji do członków Rady Organizacji Pacjentów jako “Petycję dotyczącą decyzji administracyjnych w zakresie refundacji”. DZIĘKUJEMY!
04.03.2021 po telefonie na nr główny Biura RPP uzyskuję deklarację, że przekażą prośbę do pana dyr. P. Grzesiewskiego i oddzwonią.
11.03.2021 Fundacja otrzymuje odpowiedź podpisaną przez pana dyr. P. Grzesiewskiego. DZIĘKUJEMY! A 13.03.2021 (sobota to była) Fundacja wysłała do pana min. B. Chmielowca, Rzecznika Praw Pacjenta, prośbę o doprecyzowanie i ponowne przeanalizowanie niektórych wątków. Liczymy na rzetelną ponowną analizę!
2.Nienke FeenstraPrezes Zarządu ZPIFF INFARMA26.02.2021 potwierdzili mailem, że otrzymali list i przygotują odpowiedź “w najbliższym możliwym terminie”.
04.03.2021 w biurze uzyskuję deklarację, że dowiedzą się i oddzwonią.
12.03.2021 po telefonie Fundacja mailem dostaje informację z przeprosinami, że nie ma jeszcze nowych informacji. Jak w tytule: Brak odpowiedzi to też odpowiedź. 
3.Krzysztof KopećPrezesPZPPF Krajowi Producenci Leków26.02.2021 potwierdzili telefonicznie, że otrzymali list i Zarząd pracuje nad odpowiedzią.
04.03.2021 w sekretariacie uzyskuję deklarację, że mają dużo pracy z Krajowym Planem Odbudowy, ale przekażą i przypomną sprawę. Pamiętajmy jednak, że pan prezes wyraził już publicznie przekonanie, że pozytywne decyzje refundacyjne powinny być merytorycznie uzasadniane, co zresztą było dla mnie inspiracją do inicjatywy #3xTAK, źródło podane w piśmie Fundacji.
12.03.2021 dalej się zastanawiają nad odpowiedzią. Jak w tytule: Brak odpowiedzi to też odpowiedź. 
4.Irena RejPrezes Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”26.02.2021 potwierdzili telefonicznie, że otrzymali list i pani prezes wkrótce się z nim zapozna.
02.03.2021 pani prezes przesłała szczegółową i wyczerpującą odpowiedź. DZIĘKUJEMY!
Odpowiedź IG “Farmacja Polska” przedstawimy wspólnie z pozostałymi, żeby niczego nie sugerować. 
5.Paulina SkowrońskaDyrektor PIPFWM POLFARMED26.02.2021 potwierdzili telefonicznie, że otrzymali list i pani dyrektor wkrótce się się z nim zapozna
04.03.2021 z sekretariatu uzyskuję potwierdzenie, że pani dyrektor zapoznała się z pytaniami, ale nie powiedziała czy i kiedy planuje odpowiedź; uczuliłem, że brak odpowiedzi w ciągu miesiąca będzie świadczył o braku poparcia dla merytorycznych uzasadnień decyzji refundacyjnych i pozostałych poruszanych w pytaniach spraw.
21.03.2021 brak nowych informacji. Jak w tytule: Brak odpowiedzi to też odpowiedź. 
6.Tomasz WróbelPrezes ZarząduOIGWM POLMED

26.02.2021 potwierdzili telefonicznie, że otrzymali list i pracują nad odpowiedzią.

04.03.2021 w sekretariacie uzyskuję deklarację, że sprawa zostanie przypomniana.

21.03.2021 nie zdecydowali czy udzielą odpowiedzi i kiedy. Jak w tytule: Brak odpowiedzi to też odpowiedź.

7.Agnieszka WiśniewskaPrezes Zarządu OPPM TECHNOMED26.02.2021 potwierdzili telefonicznie, że otrzymali list i przekażą pani prezes.
01.03.2021 pani prezes dopytała o niektóre wątki mailem, na co odpowiedziałem 02.03.2021.
04.03.2021 w sekretariacie dostałem bezpośredni nr do pani prezes, zadzwoniłem i uzyskałem zapewnienie, że temat jest na liście, ale mają teraz dużo pracy; wyraziłem przekonanie, że osoby na tak wysokich stanowiskach z pewnością potrafią doskonale zarządzać czasem i swoimi zadaniami tak, aby sprostać ewentualnym spiętrzeniom zadań.
12.03.2021 Fundacja dostała odpowiedź, DZIĘKUJEMY!
8.Adam NiedzielskiMinister ZdrowiaPismo zostało przesłane do Ministra Zdrowia w formule “do wiadomości”. Jeżeli Fundacja jednak otrzyma odpowiedź, to niezwłocznie o tym poinformuje.

26.02.2021 Fundacja wysłała apel #3xTAK do pana prezesa AOTMiT R. Topór-Mądrego i pana przewodniczącego Rady Przejrzystości prof. R. Niżankowskiego, o czym pisałem przy pierwszej aktualizacji. Na dzień 12.03.2021 nadal pracują nad odpowiedziami.

W tytule wpisu Fundacja mówi jasno: Brak odpowiedzi też jest odpowiedzią. Skoro pismo wysłaliśmy 23.02.2021 (a do AOTMiT 26.02.2021), to po upływie miesiąca trzeba będzie uznać, że ewentualne dalsze “trwające prace” nad odpowiedzią się nie zakończą i tak to zostanie przedstawione przez Fundację na początku kwietnia – jako świadomy wybór nieudzielenia odpowiedzi w ogóle. 

W sumie zdecydowanie wyżej cenię tych, którzy mają odwagę odpowiedzieć “Doceniamy, ale nie możemy otwarcie poprzeć z powodu braku zgody naszych członków”. I wy też doceniajcie takie postawy!

1 thought on “Fundacja publikuje trzecią aktualizację postępu odpowiedzi na inicjatywę #3xTAK i podkreśla, że formalny brak odpowiedzi też jest odpowiedzią.”

  1. Pingback: BREAKING! INFARMA powiedziała TAK na wymaganie od Ministra Zdrowia merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych! Fundacja apeluje do innych organizacji branżowych: Odwagi! Nie zostawiajcie nas samych z INFARMĄ w walce o SPRAWIEDLIWE de

Comments are closed.