Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Fundacja szuka poparcia wśród polityków dla zmiany obecnego systemu uznaniowych i nieprzejrzystych decyzji refundacyjnych w Polsce

Aby podjąć kolejne intensywniejsze działania trzeba zobaczyć, czy dotychczas podejmowane działania okazały się skuteczne.

Niestety, dotychczasowe apele i pisma do Ministra Zdrowia nie spowodowały zmiany praktyki braku merytorycznego uzasadniania pozytywnych decyzji refundacji, i to zarówno o objęciu refundacją jak i o podwyższeniu ceny leku refundowanego.

Z poczucia obowiązku i konieczności realizacji celów statutowych Fundacja przechodzi do kolejnego etapu. Skoro Minister Zdrowia jest politykiem, sprawa braku uzasadnień jest również sprawą polityczną w znaczeniu troski o dobro wspólne (proszę nie mylić polityki z partyjną nawalanką), dotychczasowe działania nie dały efektów, to musimy zwrócić się o wsparcie do polityków bez względu na opcję – bo zdrowie nie ma barw partyjnych.

Wprawdzie to już praktyczny koniec kampanii w wyborach prezydenckich, ale istnieje szansa lub ryzyko, że będzie druga tura. Poza tym zdecydowana większość kandydatów jest aktywnymi politykami i po pierwszej turze nimi pozostanie.

Szanowni Panowie! Brakiem uzasadnień decyzji o objęciu nowych leków refundacją Minister Zdrowia czyni z nas – obywateli / pacjentów / wnioskodawców – żebraków o refundację leków. Poniżej 3-minutowy fragment konferencji prezesa Fundacji przybliżający ten wątek. Najwyższy czas to zmienić! 

Poniżej apel Fundacji do Szanownych Kandydatów w tej sprawie z obszernymi wyjaśnieniami, przesłany także innymi dostępnymi kanałami komunikacji. 

Fundacja będzie ponawiać próby kontaktu i niezmiennie zachęcać do włączenia się do zmiany systemu podejmowania skrajnie uznaniowych i nieprzewidywalnych decyzji refundacyjnych. 

1 thought on “Fundacja szuka poparcia wśród polityków dla zmiany obecnego systemu uznaniowych i nieprzejrzystych decyzji refundacyjnych w Polsce”

  1. Pingback: Fundacja prosi o decyzje refundacyjne w obwieszczeniu na 1.09.2020 – Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Comments are closed.