Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Fundacja wskrzesza martwe prawa obywatelskie… Czy ktoś z nas dożyje faktycznego wejścia w Polsce organizacji społecznej do postępowania refundacyjnego na prawach strony?

O tym, że Fundacja wnioskuje o dopuszczenie na prawach strony do postępowania w sprawie objęcia refundacją leku Fabrazyme, informowaliśmy 5 lipca 2019 r.

Od tego czasu Minister Zdrowia zdążył:

  • odmówić dopuszczenia w pierwszej instancji,
  • umorzyć postępowanie w drugiej instancji bo jest bezprzedmiotowe z racji na zakończenie postępowania administracyjnego ostateczną decyzją administracyjną
  • i 25.08.2020 przegrać przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Wyrok w tej sprawie jest dostępny tutaj w DecyBazie prowadzonej przez Fundację. Możesz go również wyszukać wpisując słowo kluczowe (np. Fabrazyme) w oknie wyszukiwania na stronie domowej DecyBazy

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję i zobowiązał Ministra do merytorycznego rozpoznania sprawy w drugiej instancji pomimo zakończenia postępowania refundacyjnego prawomocną decyzją. 

Bardzo podoba się Fundacji argumentacja Sądu, w której wskazuje, że interpretacja art. 31 par. 1 pkt 1 Kpa przedstawiona przez Ministra Zdrowia “czyniłaby ten przepis w istocie martwym”.

Fundacja ma obawę, że w odniesieniu do decyzji refundacyjnych ten przepis jest w rzeczywistości martwy. Nie przeprowadziliśmy systematycznego wyszukiwania, ale Fundacja wie o jednym przypadku dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania refundacyjnego po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, chociaż organizacja społeczna z bliżej nieznanych przyczyn tego wywalczonego prawa nie zrealizowała. Co ciekawe, dotyczyło to również leku Fabrazyme, tyle, że postępowania o objęcie refundacją zakończonego negatywną decyzją kilka lat wcześniej.

Fundacja wskrzesza martwe prawa obywatelskie.

Ma to szczególne znaczenie w tych postępowaniach administracyjnych, gdzie organ władzy publicznej w sposób oczywisty nie wywiązuje się ze swoich ustawowych obowiązków, czym działa na szkodę interesu publicznego. Fundacja z przykrością konstatuje, że takimi postępowaniami są procesy o objęcie refundacją, gdyż nawet jeśli kończą się pozytywnie, to decyzje administracyjne pozbawione są uzasadnienia merytorycznego, którego wymaga art. 107 par. 3 Kpa.

Po 13 latach walki rodzin dzieci chorych na chorobę Fabry’ego o finansowanie leku Fabrazyme Minister Zdrowia objął w końcu refundacją ten lek, ale decyzja z uzasadnieniem prawdopodobnie wygląda tak samo jak w 83 innych przypadkach decyzji o objęciu leków refundacją, do których dotarłą Fundacja i które sukcesywnie umieszcza w DecyBazie. Uzasadnienie “merytoryczne” polega na wklejeniu fragmentu art. 12 ustawy o refundacji leków, tego samego w KAŻDEJ decyzji. 

Fundacja wystosowała list otwarty do nowego Ministra Zdrowia z apelem, aby radykalnie zmienił praktykę braku uzasadniania merytorycznego decyzji refundacyjnych. Czekamy na odpowiedź. Dnia 11.10.2020 minie miesiąc…

Wracając do wskrzeszania martwych praw obywatelskich, wyrok z 25.08.2020 pokazuje, że dla utrzymania prawa do merytorycznego rozpoznania wniosku o dopuszczenie do postępowania refundacyjnego z art. 31 Kpa wystarczy złożenie tego wniosku przed zakończeniem postępowania. Dla merytorycznego rozpoznania tego wniosku nie ma znaczenia, czy po jego złożeniu postępowanie refundacyjne zostało zakończone czy umorzone. Sąd potwierdził, że w takiej sytuacji niedopuszczalne jest umorzenie postępowania w sprawie o dopuszczenie.  Sąd dodał jeszcze, że w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dopuszczenie decyzja refundacyjna traci cechę formalnej ostateczności i podlega doręczeniu tej organizacji.

Fundacja zachęca inne organizacje społeczne, w tym organizacje pacjentów, do korzystania z ich praw do wnioskowania o dopuszczenie udziału w postępowaniach refundacyjnych na prawach strony. Oczywiście wiele zależy od celów organizacji zapisanych w statucie, ale też wiele zależy od ich determinacji do tego, aby skutecznie egzekwować swoje prawa obywatelskie.

Fundacja deklaruje gotowość podzielenia się doświadczeniami w takich postępowaniach. Zachęcamy do kontaktu.