Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

List otwarty do nowego Ministra Zdrowia o nowej nadziei i… o nowych szatach

Od 26 sierpnia 2020 r. Ministrem Zdrowia jest pan dr n. ekon. Adam Niedzielski. Po 2 tygodniach od nominacji Fundacja wystosowuje do nowego ministra list otwarty z apelem o zmianę praktyki braku merytorycznych uzasadnień decyzji o objęciu refundacją leków innowacyjnych i podwyższania ich cen, gdy są już refundowane.

Fundacja przesyła ten list otwarty również do wszystkich redakcji mediów branżowych i ogólnopolskich.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z jego treścią poniżej lub po kliknięciu tutaj.