Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Minister Zdrowia podtrzymuje błędną interpretację art. 15 ust. 4 ustawy o refundacji i twierdzi, że robi tak przy ustalaniu podstawy limitu w każdej grupie limitowej. Jak często pacjenci płacą z tego powodu nienależnie duże dopłaty jak obecnie przy Novo-Helisen Depot 486,30 zł zamiast 33,60 zł?

We wpisie tutaj Fundacja informowała o piśmie skierowanym do Ministra Zdrowia w sprawie stosowania art. 15 ust. 4 ustawy o refundacji przy ustalaniu podstawy limitu w grupie limitowej 214.1 w obwieszczeniach refundacyjnych ogłoszonych w roku 2020. Właśnie dostaliśmy odpowiedź Ministra, którą przedstawiamy poniżej.

Minister Zdrowia wprost potwierdza praktykę ustalania miesiąca o trzy miesiące poprzedzającego ogłoszenie obwieszczenia w sposób, który w opinii Fundacji jest błędny.

Dodatkowo Minister Zdrowia potwierdził formalnie, że taką interpretację stosował we wszystkich grupach limitowych przy każdym z wymienionych w tabeli obwieszczeń.

Co zrobić z taką błędną interpretacją, która od 1 stycznia 2021 r. powoduje, że pacjenci poddawani immunoterapii przeciwko alergenom roztoczy kurzu domowego dopłacają 486,30 zł zamiast należnych 33,60 zł za kontynuację terapii? Fundacja liczy na reakcję firmy, która mogłaby pomóc zawalczyć o dopłatę pacjentów we właściwej wysokości wynikającej z poprawnie interpretowanych przepisów prawa.