Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Minister Zdrowia załatwia nasz wniosek w rekordowe 20 dni, ale jak nie uzasadniał merytorycznie decyzji refundacyjnych, tak dalej nie uzasadnia. O tym i nie tylko prezes Fundacji będzie mówił na konferencji 20 listopada 2020 o 17:20. Zarejestruj się!

Tak, to jest prawdziwy REKORD! Ale po kolei aż do sedna.

Przez prawie 4 lata realizując dziesiątki wniosków Fundacji Minister Zdrowia zwykle przedłużał 14-dniowy termin realizacji wniosku ze względu na rozmaite konieczności analizowania pod kątem żądania strony, tak jak we wszystkich pismach “przedłużeniowych” z tego roku:

W tym najświeższym przykładzie Fundacja dostała więc wnioskowane decyzje we czwartek, 12.11.2020, po 20 dniach.

Łącznie 14 decyzji dla 8 leków (nazw handlowych), z czego 10 to decyzje o objęciu refundacją, 3 – o podwyższeniu urzędowej ceny zbytu, a jedna dotyczy skrócenia okresu obowiązywania decyzji.

Wkrótce te decyzje znajdą się w DecyBazie i będziecie je mogli dokładnie sprawdzić. Na teraz jest jeden wniosek: Minister Zdrowia nadal nie uzasadnia merytorycznie decyzji pozytywnych o objęciu leku refundacją, o podwyższeniu ceny leku refundowanego, a także o skróceniu okresu obowiązywania decyzji. W tym ostatnim przypadku Minister działał na wniosek firmy i odstąpił od uzasadnienia decyzji, bo “w całości uwzględnił żądanie strony”. Tymczasem ta decyzja skutkowała brakiem w refundacji leku, który nie miał refundowanych odpowiedników! Czy można oczekiwać merytorycznego rozpoznania tej sprawy i analizy konsekwencji dla pacjentów braku leku w refundacji?

O tych wątkach i nie tylko będę mówił 20.11.2020 o godz. 17:20 w trakcie VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Farmakoekonomika szansą na zbilansowanie wydatków systemu opieki zdrowotnej w Polsce” w ramach wystąpienia zatytułowanego “Analiza praktyki uzasadniania decyzji dotyczących refundacji leków w Polsce – jak doprowadzić do merytorycznego uzasadniania decyzji pozytywnych?”.

Niemal zaraz po moim wystąpieniu rozpocznie się 10-minutowa dyskusja. Gorąco zachęcam do odważnego formułowania opinii i zadawania nawet najtrudniejszych pytań. 

Program konferencji dostępny jest tutaj. Pod tym linkiem można się bezpłatnie zarejestrować. Lepiej zróbcie to od razu, bo oficjalny termin zgłaszania uczestnictwa mija 15.11.2020. 

[Po cichu powiem Wam, że mam zapewnienie od organizatorów, że zgłoszenia po 15.11.2020 też przyjmą;-).]