Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Fundacja składa 2 skargi z art. 246 par. 1 KPA na Totolotek Lekowych Innowacji: 1) do Premiera RP na Ministra Zdrowia za brak merytorycznych uzasadnień listy TLI, 2) do Ministra Zdrowia na Prezesa AOTMiT za brak merytorycznych uzasadnień wykazu TLI.

O Totolotku Lekowych Innowacji pisałem tutaj 19 maja 2021 r., czyli zaraz po tym, kiedy Minister Zdrowia ogłosił listę technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności. 

Skąd to określenie Totolotek Lekowych Innowacji

Żadne z rozstrzygnięć podjętych przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do ustalenia wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (Agencja stosuje skrót TLI) nie miało merytorycznego uzasadnienia, chociaż Agencja ustaliła zasady i kryteria ustalania poziomu innowacyjności.

Podobnie rozstrzygnięcie Ministra Zdrowia prowadzące do ustalenia listy TLI nie miało żadnego merytorycznego uzasadnienia.

We wpisie z 19 maja obiecałem, że Fundacja się tym bliżej zajmie. 

Dzięki członkostwu w Radzie Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta Fundacja nawiązała kontakty z licznymi organizacjami. Z niektórymi z nich udało się porozmawiać na żywo chociaż online, żeby przedstawić propozycję niestandardowych działań, którą mogą okazać się dużo skuteczniejsze niż zwykłe pisma.

Organizacjom pacjentów przedstawiałem poniższą prezentację:  

Najważniejsza sprawa poruszana w prezentacji dotyczyła wniosku o wzmocnienie praworządności, zapobieganie nadużyciom i lepsze zaspokajanie potrzeb ludności, czyli wniosku w trybie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego. Bardzo zależało mi na tym, żeby przekonać organizacje do tego narzędzia. Dlaczego warto je stosować, czym różni się od zwykłego pisma, o tym możecie dowiedzieć się przeglądając prezentację.

Generalnie udało mi się przekonać organizacje skupione w Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej i wysłaliśmy wspólnie dwa wnioski z art. 241 k.p.a.: 

1) do Ministra Zdrowia w sprawie braku uzasadnień merytorycznych ustalenia listy technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności

2) do Prezesa Agencji w sprawie braku uzasadnień merytorycznych ustalenia wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności

Oczywiście tak jak przewidywałem w prezentacji, oba organy poszły w zaparte i załatwiły wnioski odmownie.

Prezes Agencji w odpowiedzi (formalnie są to zawiadomienia o sposobie załatwienia wniosku) uparcie twierdzi, że oczywiste czarne (czyli brak merytorycznych uzasadnień ustalenia wykazu TLI) jest białe (czyli, że merytoryczne uzasadnienie Prezes przejmuje z opinii Rady, z którą się w całości zgodził). Tyle tylko, że w tej opinii z 22 lutego 2021 r. nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego poza podaniem kryteriów oceny i krótkim opisem procedury. 

Minister Zdrowia napisał, że nie musi przedstawiać żadnego merytorycznego uzasadnienia, bo żadne przepisy go do tego nie zobowiązują.

Ci, którzy przeczytają oba zawiadomienia, zauważą, że oba organy bardzo starały się podkreślić, że wniosek został złożony przez “pana Norberta Wilka, prezesa Fundacji…”.

Z tego m.in. powodu uznałem, że skargi powinienem złożyć samodzielnie właśnie jako prezes Fundacji. Ma to na celu uniknięcie jakichś proceduralnych problemów czy zastrzeżeń, kto jest a kto nie jest stroną i w związku z tym ma albo nie ma prawa do złożenia skargi.

Skarga na Ministra Zdrowia została złożona do Prezesa Rady Ministrów, bo tak to proceduralnie wygląda (vide prezentacja o wnioskach z art. 241 k.p.a.):

…a skarga na Prezesa Agencji do Ministra Zdrowia:

Co się stanie dalej?

O ile nie spodziewam się niczego dobrego po Ministrze Zdrowia, bo doskonale znam jego podejście do tematu, o tyle kancelaria Prezesa Rady Ministrów może nas zaskoczyć. Dotychczas zwykłe pisma dotyczące spraw zdrowia przesyłała do Ministra Zdrowia z prośbą o udzielenie odpowiedzi. Tym razem ze względu na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego taka spychologia nie będzie mogła być zastosowana. Tak więc będą musieli w miarę samodzielnie ocenić czy Minister Zdrowia ma w odniesieniu do listy TLI jakieś obowiązki przedstawienia uzasadnienia merytorycznego czy jednak nie.

Spodziewam się, że minie miesiąc zanim otrzymamy odpowiedzi. Przedstawię je oczywiście w kolejnym wpisie na stronie Fundacji www.dlaprzejrzystosci.pl.

I tak na koniec czy warto w ogóle kruszyć kopie o merytoryczne uzasadnienia wykazu i listy TLI? Ci, którzy dokładnie obserwują działania Fundacji wiedzą, że te pozbawione merytorycznych uzasadnień rozstrzygnięcia są tylko wierzchołkiem góry lodowej braku merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia. Poza tym te rozstrzygnięcia determinują możliwość dostępu do wydzielonego budżetu środków publicznych rzędu kilkuset milionów złotych rocznie. A na końcu tej ścieżki jest ciężko chory pacjent, który bardzo drogi lek dostanie sfinansowany ze środków Funduszu Medycznego, albo nie. I wtedy będzie musiał organizować zbiórki…  

Dla tych, którzy pytają “dlaczego nie odpuścisz” dedykuję fragment filmu Billions:

Zachęcam organizacje pacjentów i innych aktywnych obywateli do polubienia i przekazywania dalej tego wpisu Fundacji na Twitterze, Facebooku i Linkedinie

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *