Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Osobliwa Pamiątka o podwyższeniu cen leków Pradaxa, Vimpat i Xarelto

Ta Osobliwa Pamiątka zawiera decyzje o podwyższeniu ceny leków Pradaxa, Vimpat i Xarelto, które stanowią pierwszy etap procesu spełniania wymogu art. 13 ust. 2 ustawy o refundacji w taki sposób, aby zakończyć go z ceną równą lub niewiele niższą od dotychczasowej.

Art. 13 ust. 2 wprowadza obowiązek, aby w pierwszej decyzji po wygaśnięciu wyłączności rynkowej cena zbytu leku refundowanego (czyli bez marż hurtowej i detalicznej) była nie wyższa niż 75% ceny w ostatniej decyzji. Krótko mówiąc, -25% od ostatniej obowiązującej ceny.

Moment wygaśnięcia wyłączności będzie zawsze zbiegał się z upływem terminu obowiązywania bieżącej decyzji refundacyjnej (art. 11 ust. 3 ustawy o refundacji), co oznacza, że obniżka ceny o co najmniej 25% formalnie zostanie zrealizowana poprzez nową decyzję o objęciu refundacją.

Firmy często deklarują, że nie mogą tak bardzo obniżyć ceny oficjalnej ponieważ cena w Polsce jest brana pod uwagę przy negocjowaniu cen w innych krajach europejskich zwłaszcza naszego regionu. Poza tym wygaśnięcie wyłączności rynkowej wcale nie oznacza pojawienia się generycznej czy biorównoważnej konkurencji.

Jeśli Minister Zdrowia uznaje taką “obronę” firmy przed obniżką ceny, stosuje obejście art. 13 ust. 2 ustawy o refundacji: najpierw podwyższa cenę o 33%, aby następnie obniżywszy o ustawowe 25% doprowadzić ją do poziomu sprzed zmian.

Decydenci publicznie deklarują, że budżet na tym nie traci, bo dwumiesięczny wzrost ceny jest “wyrównany” w tajnym rabacie w instrumencie dzielenia ryzyka. Czasem jednak dochodzi do zwiększenia dopłaty pacjenta, której nic nie wyrównuje.

Powstaje także pytanie, czy w zgodzie z duchem art. 13 ust. 2 ustawy o refundacji jest to, że budżet “nie traci”, a więc efektywnie ponosi zbliżony koszt jednostkowy za lek, bo przecież ratio legis tego przepisu było ustawowe wymuszenie obniżenia kosztów o 25%.

Takich wątpliwości nie miało CBA, co wyraziło w piśmie do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia:

To m.in. o tych decyzjach o podwyższeniu ceny leków Pradaxa, Vimpat i Xarelto podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Janusz Cieszyński powiedział na Sejmowej Komisji Zdrowia 03.01.2019 “Na każdą z tych decyzji mamy bardzo dobre uzasadnienie”. Jakie faktycznie są te uzasadnienia, może zobaczyć każdy użytkownik DecyBazy: decyzje o objęciu refundacją (w praktyce decyzje obniżkowe) mają merytorycznie skopiowany fragment art. 12 ustawy o refundacji, a w decyzjach o podwyższeniu ceny o 33% Minister Zdrowia w ogóle odstępuje od uzasadnienia bo “w całości spełnił żądanie strony”!

Ta wypowiedź min. J. Cieszyńskiego jest na tyle ważna i miła dla ucha, że Prezes Fundacji ustawił ją jako dzwonek telefonu. Tu jest dostępny ten plik. Kliknij na zdjęcie poniżej aby odsłuchać tę wypowiedź.

Janusz Cieszyński
Podsekretarz stanu
(źródło zdjęcia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/kierownictwo)

 

Fundacja traktuje tę wypowiedź min. J. Cieszyńskiego jako swego rodzaju proroctwo i nie może się doczekać jego spełnienia. Ty też możesz przybliżyć #KONIECabsolutyzmu zamawiając tę i inne Osobliwe Pamiątki!

Dokumenty są wydrukowane w skali 1:2 w bardzo dobrej jakości i elegancko oprawione z wykorzystaniem efektu 3D w ramkach made in Poland.
Na każdym dokumencie jest odcisk suchej pieczęci z logiem Fundacji. Unikalność tej pieczęci polega na tym, że jest wklęsło-wypukła. Tylko firma artzone.pl podjęła takie wyjątkowe wyzwanie i całkowicie mu sprostała w przyzwoitej cenie, a nie za kilka tysięcy złotych “bo trzeba zrobić formy mennicze”. Brawo!

Możesz zamówić tę Osobliwą Pamiątkę wysyłając mail na adres kontakt@dlaprzejrzystosci.pl. W mailu wskaż: (1) którą Osobliwą Pamiątkę zamawiasz i (2) ile jej sztuk, (3) podaj adres, na który ma zostać wysłana oraz (4) dane do wystawienia faktury. Te dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówienia, ich podanie jest do realizacji zamówienia niezbędne, nie będą one przekazywane żadnemu innemu podmiotowi oprócz tych, które muszą otrzymać te dane na potrzeby wysyłki.

Każda Osobliwa Pamiątka wymaga zakupu ramki oraz zlecenia i odbioru kolejnych wydruków, a potem mrówczej pracy przy precyzyjnym przycinaniu i ostatecznej aranżacji tak, aby osiągnąć efekt łał. Fundacja nie robi zapasów a zlecenia realizuje na bieżąco, więc o czasie wysyłki gotowej Osobliwej Pamiątki będzie informować mailem.

Prezes Fundacji z przyjemnością podejmie te działania pod warunkiem, że przyczynią się one do zebrania odpowiednich środków na działalność statutową, czyli przybliżenie wszystkich obywateli do przewidywalnych decyzji administracyjnych. To powoduje, że cena jednej Osobliwej Pamiątki wynosi tyle, co jednej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego: 

200 zł netto (246 zł brutto, w tym koszt pakowania i wysyłki w Polsce)

Wszystkie środki zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji.