Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Osobliwości

Każdy sposób podejmowania danego typu decyzji (czyli coś, co nazywamy “praktyką decyzyjną”) przez władzę publiczną (czyli Organ, np. Ministra Zdrowia) może zaowocować decyzjami, które z jakichś przyczyn warte są naszej wspólnej uwagi. To mogą być decyzje przesuwające jakieś dotychczasowe granice (np. akceptowanego kosztu uzyskania efektu zdrowotnego za pomocą leku) lub wprowadzające nowe podejście do interpretacji tych samych przepisów prawa. 

Takim osobliwym decyzjom warto się przyjrzeć bliżej ze względu na możliwość ich wykorzystania w rozpoznawaniu uzasadnionego oczekiwania/przewidywania, czyli jakiej decyzji możesz się spodziewać w swojej sprawie. To nie tylko kwestia uzasadnionego przewidywania, ale także równego traktowania obywateli i podmiotów gospodarczych. Ewentualne różnice w traktowaniu powinny wynikać jedynie z kryteriów określonych w ustawach, a nie z interesownej dystrybucji przychylności i niechęci przez władzę publiczną. 

Kliknij nagłówek Osobliwe Decyzje, aby z takimi decyzjami się zapoznać.

Niektóre z osobliwych decyzji zasługują na upamiętnienie. To dla nich Fundacja przygotowuje szczególną oprawę i tworzy z ich wykorzystaniem Osobliwe Pamiątki