Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Petycje Fundacji do Sejmu i Senatu w sprawie braku merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia naprawdę mogą wiele zmienić. Zobacz dlaczego!

Wiem, że trudno być optymistą po tym, jak wszystkie dotychczasowe próby racjonalnego przemówienia do urzędowego rozsądku organu, jakim jest Minister Zdrowia, nie dały efektów. Jednak w przypadku tych petycji taka naprawdę duża nadzieja jest. Skąd się ta NADZIEJA bierze? O tym poniżej.

 

W poprzednim wpisie podsumowałem prawdopodobnie wszystkie realnie dostępne Fundacji środki do tego, aby przekonać Ministra Zdrowia o konieczności sporządzania merytorycznych decyzji o refundacji leków na setki milionów złotych. Użytkownik Twittera podając tłita Fundacji dalej zacytował fragment wpisu, który faktycznie wygląda na najważniejszy:

Musiałem tak trafny wybór cytatu docenić przy najbliższej możliwej okazji. Dziękuję za uważne przeczytanie całego wpisu!

A teraz do sedna.

Fundacja złożyła 21.01.2021 dwie petycje: do Sejmu i do Senatu (kliknij, aby się z nimi zapoznać). Dalsze procedowanie tych petycji pokazują poniższe schematy:  

 

W schemacie rozpatrywania petycji przez Sejm brakuje jednego kluczowego szczegółu, który jest głównym źródłem nadziei. Z przejrzenia kilkunastu petycji na stronie Sejmu wynika, że zawsze przygotowywana jest opinia prawna Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Poniżej przykład najświeższej petycji, dla której przygotowana została opinia prawna. 

 

Senat nie dubluje analiz prawnych Sejmu. Poniżej przykład postępowania Senatu z petycją złożoną do obu izb Parlamentu.

Sytuacja podobna do naszej, prawda? Przy naszej petycji senatorowie zapewne zapoznają się z opinią BAS i wysłuchają przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia. A ten pewnie powie, że Minister uważa, iż spełnia wszystkie obowiązujące przepisy w zakresie uzasadniania decyzji refundacyjnych. 

A teraz pomyślcie, ile musiałaby kosztować opinia prawna sporządzona przez pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego? Czy Fundacja byłaby w stanie zebrać niezbędną kwotę? Poza tym petycja Fundacji jest dość złożona, uczciwie dopuszcza możliwość, że w aktualnym stanie prawnym faktycznie nie ma obowiązku merytorycznego uzasadniania pozytywnych decyzji refundacyjnych, a także porusza kilka innych wątków z oceną prawną dotychczasowych uzasadnień włącznie.

Dalsze etapy rozpatrywania petycji to tak w Sejmie jak i w Senacie czysta polityka. W Sejmie większość mają rządzący, w Senacie opozycja. Taki układ daje duże szanse na ciekawe rozstrzygnięcia polityczne, które muszą brać pod uwagę ryzyko kompromitacji większości sejmowej, jeśliby np. wbrew opinii BAS uznała, że wszystko jest w porządku, a Senat w uchwale zaapelował do Ministra Zdrowia o zmianę dotychczasowej praktyki braku merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych. 

W naszym sejmowym przykładzie opinia BAS została opublikowana w 3 miesiące od złożenia petycji. Wypada uzbroić się w cierpliwość i monitorować strony Sejmu i Senatu. 

Bo #DobraAdministracja działa #dlaPrzewidywalności a nie #PustaKartka.

1 thought on “Petycje Fundacji do Sejmu i Senatu w sprawie braku merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia naprawdę mogą wiele zmienić. Zobacz dlaczego!”

  1. Pingback: 3xTAK: TAK dla merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji ref.; TAK dla uczenia organizacji pacjentów o możliwości udziału w postępowaniu ref. na prawach strony; TAK dla uczenia organizacji pacjentów o prawie do uzasadnionego oczekiwania –

Comments are closed.