Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Pomóżcie min. M. Miłkowskiemu przejść do historii jako pierwszy w Polsce, który uzasadnia merytorycznie pozytywne decyzje refundacyjne – odpowiedzcie pozytywnie na inicjatywę #3xTAK! Fundacja publikuje drugą aktualizację postępu odpowiedzi.

To druga aktualizacja postępu odpowiedzi adresatów apelu Fundacji z 23.02.2021, którego pierwszą aktualizację opublikowaliśmy tutaj

W ramach inicjatywy #3xTAK Fundacja prosi organizacje branżowe i innych adresatów o odpowiedź (1) TAK dla merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji ref.; (2) TAK dla uczenia organizacji pacjentów o możliwości udziału w postępowaniu ref. na prawach strony; i (3) TAK dla uczenia organizacji pacjentów o prawie do uzasadnionego oczekiwania – decyzji ref. wynikającej z decyzji Ministra w podobnych sprawach.

Ze względu na inne obowiązki w piątek 5.03.2021 aktualizacja dotyczy działań podjętych 4.03.2021. Główne pytanie brzmi: na jakim etapie jest przygotowanie odpowiedzi i jaki jest przewidywany termin jej przesłania Fundacji?

  Osoba Funkcja Organizacja/instytucja Status (04.03.2021)
1. Bartłomiej Łukasz Chmielowiec Rzecznik Praw Pacjenta Biuro RPP 24.02.2021 Norbert Wilk powiedział o pytaniach i piśmie w trakcie posiedzenia Rady Organizacji Pacjentów, pan minister B. Chmielowiec zadeklarował, że zleci przygotowanie odpowiedzi i przesłanie tego listu do ponad 80 członków Rady
26.02.2021 rozmowa z panią dyr. M. Bieńkowską, potwierdziła, że prześle list razem z notatką z posiedzenia Rady; poinformowała, że list został zadekretowany na pana Pawła Grzesiewskiego, dyr. Departamentu Prawnego Biura Rzecznika Praw Pacjenta
02.03.2021 pani dyr. M. Bieńkowska przesłała list Fundacji do członków Rady Organizacji Pacjentów jako “Petycję dotyczącą decyzji administracyjnych w zakresie refundacji”. DZIĘKUJEMY!
04.03.2021 po telefonie na nr główny Biura RPP uzyskuję deklarację, że przekażą prośbę do pana dyr. P. Grzesiewskiego i oddzwonią.
2. Nienke Feenstra Prezes Zarządu  ZPIFF INFARMA 26.02.2021 potwierdzili mailem, że otrzymali list i przygotują odpowiedź “w najbliższym możliwym terminie”.
04.03.2021 w biurze uzyskuję deklarację, że dowiedzą się i oddzwonią.
3. Krzysztof Kopeć Prezes PZPPF Krajowi Producenci Leków 26.02.2021 potwierdzili telefonicznie, że otrzymali list i Zarząd pracuje nad odpowiedzią.
04.03.2021 w sekretariacie uzyskuję deklarację, że mają dużo pracy z Krajowym Planem Odbudowy, ale przekażą i przypomną sprawę. Pamiętajmy jednak, że pan prezes wyraził już publicznie przekonanie, że pozytywne decyzje refundacyjne powinny być merytorycznie uzasadniane, co zresztą było dla mnie inspiracją do inicjatywy #3xTAK, źródło podane w piśmie Fundacji.
4. Irena Rej Prezes  Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA” 26.02.2021 potwierdzili telefonicznie, że otrzymali list i pani prezes wkrótce się z nim zapozna.
02.03.2021 pani prezes przesłała szczegółową i wyczerpującą odpowiedź. DZIĘKUJEMY!
Odpowiedź OG “Farmacja Polska” przedstawimy wspólnie z pozostałymi, żeby niczego nie sugerować. 
5. Paulina Skowrońska Dyrektor  PIPFWM POLFARMED 26.02.2021 potwierdzili telefonicznie, że otrzymali list i pani dyrektor wkrótce się się z nim zapozna
04.03.2021 z sekretariatu uzyskuję potwierdzenie, że pani dyrektor zapoznała się z pytaniami, ale nie powiedziała czy i kiedy planuje odpowiedź; uczuliłem, że brak odpowiedzi w ciągu miesiąca będzie świadczył o braku poparcia dla merytorycznych uzasadnień decyzji refundacyjnych i pozostałych poruszanych w pytaniach spraw.
6. Tomasz Wróbel Prezes Zarządu OIGWM POLMED 26.02.2021 potwierdzili telefonicznie, że otrzymali list i pracują nad odpowiedzią.
04.03.2021 w sekretariacie uzyskuję deklarację, że 
sprawa zostanie przypomniana.
7. Agnieszka Wiśniewska Prezes Zarządu  OPPM TECHNOMED 26.02.2021 potwierdzili telefonicznie, że otrzymali list i przekażą pani prezes.
01.03.2021 pani prezes dopytała o niektóre wątki mailem, na co odpowiedziałem 02.03.2021.
04.03.2021 w sekretariacie dostałem bezpośredni nr do pani prezes, zadzwoniłem i uzyskałem zapewnienie, że temat jest na liście, ale mają teraz dużo pracy; wyraziłem przekonanie, że osoby na tak wysokich stanowiskach z pewnością potrafią doskonale zarządzać czasem i swoimi zadaniami tak, aby sprostać ewentualnym spiętrzeniom zadań.
8. Adam Niedzielski Minister Zdrowia Pismo zostało przesłane do Ministra Zdrowia w formule “do wiadomości”. Jeżeli Fundacja jednak otrzyma odpowiedź, to niezwłocznie o tym poinformuje.

26.02.2021 Fundacja wysłała apel #3xTAK do pana prezesa AOTMiT R. Topór-Mądrego i pana przewodniczącego Rady Przejrzystości prof. R. Niżankowskiego, o czym pisałem przy poprzedniej aktualizacji. Mamy potwierdzenie z 04.03.2021, że pismo dotarło, a odpowiedź jest w przygotowaniu przez Biuro Prawne i konsultowana z oboma adresatami. 

Czy odpowiedź na te pytania, a zwłaszcza na pierwsze (czy pozytywne decyzje refundacyjne powinny być merytorycznie uzasadniane), pozostaje w kompetencji obu panów? Zobaczymy wszyscy, bo będziemy informować o postępach w przygotowaniu odpowiedzi przez AOTMiT. 

Jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość. 

Mamy to! Pierwsza organizacja pacjentów, która zdecydowała się otwarcie i publicznie powiedzieć #3xTAK:

Link do tłita tutaj.

Iwona robi cudowną pracę w Stowarzyszeniu Marfan Polska. Tak jak ja mógłbym mieć na drugie “#PustaKartka to nie jest merytoryczne uzasadnienie”, tak Iwona ma na drugie “#TętniakRośnieWciszy”. I wiecie, co ona robi? Ona i jej koleżanki i koledzy ze stowarzyszenia tę ciszę przerywają. I dzięki temu ratują życie. 

Przejrzyjcie stronę Marfan Polska https://marfan.org.pl/ i pomyślcie, co dobrego Wy możecie zrobić.  

Poparcie Iwony dla sprawy merytorycznych uzasadnień i rzeczywistego wzmacniania organizacji pacjentów bardzo dużo dla mnie znaczy. DZIĘKUJĘ!

Czy chciałbym, żeby inne organizacje pacjentów też powiedziały #3xTAK? Pewnie. Ale rozumiem różnorodność okoliczności, potrzeb i obaw. Rozumiem, że najważniejsi są Wasi pacjenci i nikt nie ma prawa tego krytykować. 

Rozumiem też, że są wśród Was organizacje, które mogą pozwolić sobie na szersze podejście, żeby zadbać o SPRAWIEDLIWE decyzje refundacyjne dla WSZYSTKICH pacjentów i obywateli. To właśnie te organizacje szczególnie zachęcam do przeczytania apelu Inicjatywy #3xTAK

Miłego wieczoru!

1 thought on “Pomóżcie min. M. Miłkowskiemu przejść do historii jako pierwszy w Polsce, który uzasadnia merytorycznie pozytywne decyzje refundacyjne – odpowiedzcie pozytywnie na inicjatywę #3xTAK! Fundacja publikuje drugą aktualizację postępu odpowiedzi.”

  1. Pingback: Podsumowujemy inicjatywę #3xTAK – Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Comments are closed.