Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego o sposobach na poprawę przejrzystości decyzji refundacyjnych

Na portalu Polityka Zdrowotna ukazał się artykuł z wypowiedziami prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, dr hab. Adama Maciejczyka, nt. wrześniowej aktualizacji wykazów refundacyjnych.

Fundację najbardziej zainteresował fragment, w którym ekspert kliniczny wskazuje na potrzebę wprowadzenia refundacji warunkowej a także na brak obiektywnego algorytmu oceny nowych technologii lekowych. Oto kluczowy cytat:

Cieszy bardzo kolejny głos za tym, aby listy refundacyjne były tworzone w sposób przejrzysty, tym razem ze strony ważnego eksperta klinicznego. 

Cieszy także konstruktywna propozycja rozwiązania problemu poprzez wprowadzenie “obiektywnego algorytmu oceny nowych technologii”, nad którym zgodnie z deklaracjami prezesa PTO trwają prace.

Fundacja przypomina publikację “Algorytm oceny wartości nowych leków przeciwnowotworowych — propozycje Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego” z 2015 r., która była bardzo interesującą próbą zobiektywizowania procesu podejmowania decyzji refundacyjnych. 

Kluczowe wydaje się jednak pełne uwzględnienie obecnego stanu przejrzystości refundacyjnych procesów decyzyjnych. Kto śledzi stronę Fundacji www.dlaprzejrzystosci.pl, ten wie, że jako główny problem systemowy identyfikujemy brak merytorycznych uzasadnień decyzji o objęciu refundacją leków innowacyjnych. 

W ustawie o refundacji leków jest zapisane 13 kryteriów, które Minister ma uwzględniać przy podejmowaniu decyzji o objęciu refundacją (art. 12), są przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, na mocy których Minister ma obowiązek merytorycznie uzasadniać decyzje administracyjne (art. 107 par. 3). Mimo tego o merytoryczności uzasadnień decyzji refundacyjnych nie sposób powiedzieć dobrego słowa. Kopiuj-wklej fragmentu art. 12 ustawy o refundacji w żaden sposób nie zastąpi zgodnych z prawem merytorycznych uzasadnień decyzji. 

W propozycjach działań zmierzających do poprawy przejrzystości decyzji refundacyjnych koniecznie trzeba obstawić oba wątki: zobiektywizowana ocena wartości klinicznej i ekonomicznej leku oraz rzetelne i kompletne merytoryczne uzasadnienie decyzji podjętej na podstawie tej oceny.

Nie wystarczy skupić się na zatkaniu jednego przecieku, jeśli nasza tama wygląda w taki sposób: