Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

#PustaKartka

Fundacja rozpoznała poważną chorobę systemu podejmowania decyzji refundacyjnych w Polsce – decyzjozę bezuzasadnieniową (łac. arbitrosis sine ratione). 

Objawem decyzjozy bezuzasadnieniowej jest brak merytorycznych uzasadnień decyzji, na podstawie których Minister Zdrowia określa, co nam – obywatelom należy się w ramach refundacji leków. 

Na szczęście jest na to lek, skuteczny, bezpieczny i zupełnie niedrogi, bo cały system podejmowania decyzji od kilku lat jest do przyjęcia tego leku w pełni przygotowany: wystarczy decyzja, aby wreszcie realizować obowiązki wynikające z ustawy o refundacji leków i kodeksu postępowania administracyjnego.

Możesz dołączyć do walki o merytoryczne uzasadnienia decyzji na setki milionów złotych!

Jeśli też uważasz, że #PustaKartka to nie jest merytoryczne uzasadnienie a #DobraAdministracja powinna merytorycznie uzasadniać, to:

  1. Obserwuj i polub profile Fundacji na Twitterze, Facebooku i Linkedinie.
  2. Kiedy Fundacja umieści wpis, który Cię poruszy, nie bój się zareagować, polecić go znajomym i skomentować. Po prostu pomóż, aby informacja o braku obowiązkowych uzasadnień merytorycznych tak ważnych decyzji trafiała do kolejnych osób.
  3. Na obecnym etapie rozwoju Fundacja jest faktycznie prowadzona przez jedną osobę, Norberta Wilka, przy wsparciu kilku życzliwych osób. Jeśli masz talenty, którymi mogłabyś/mógłbyś i chciałabyś/chciałbyś wesprzeć walkę o merytoryczne uzasadnienia decyzji, napisz maila na chcedzialac@dlaprzejrzystosci.pl lub norbert.wilk@dlaprzejrzystosci.pl. 
  4. Jeśli nie możesz poświęcić swojego czasu, wspieraj działania Fundacji darowizną. Numer konta Santander 20 1090 1665 0000 0001 3344 2948, koniecznie z dopiskiem “Darowizna na cele statutowe”. Fundacja rozlicza się dokładnie z wszystkich pieniędzy publikując sprawozdania finansowe.
Bez naszej zwiększonej aktywności zmiana praktyki Ministra Zdrowia i merytoryczne uzasadnienia decyzji nie nastąpią same z siebie, skoro minęły już ponad dwa lata od pierwszego upublicznionego pisma Fundacji do Ministra Zdrowia, w którym zwróciliśmy uwagę na ten brak i poprosiliśmy o zmianę.
Wierzę jednak, że ta pierwsza #DobraZmianawRefundacji w końcu nastąpi. Bo tutaj chodzi o ZDROWIE nas wszystkich. 

37 sekund miało spowodować odrzucenie przyjętej na podstawie abstraktu prezentacji o braku merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia podejmowanych wbrew negatywnym uchwałom Komisji Ekonomicznej, pomimo potwierdzenia obowiązku merytorycznych uzasadnień w opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych

Jeszcze 18 listopada 2021 r. w tym wpisie zapowiadałem ważną prezentację o tym, że Minister Zdrowia nie wykonuje swojego ustawowego obowiązku merytorycznego uzasadniania pozytywnych decyzji

Więcej »

Ile trwają negocjacje z Ministrem Zdrowia po negatywnej uchwale Komisji Ekonomicznej? Od 11 do 421 dni (średnio 161 dni) w postępowaniach zakończonych pozytywną decyzją o objęciu refundacją w okresie 01.2020-09.2021

W piątek 26.11.2021 na konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego będę prezentował wyniki analizy zgodności pozytywnych decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia z uchwałami Komisji Ekonomicznej. Tymczasem skoro Fundacja dysponuje tymi

Więcej »

26.11.2021 na konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego prezes Fundacji będzie prezentował jak często w latach 2020-2021 Minister Zdrowia podejmował decyzje pozytywne wbrew negatywnym uchwałom Komisji Ekonomicznej bez obowiązkowych merytorycznych uzasadnień

Kilka miesięcy temu Fundacja poinformowała, że sprawdzi ile razy Minister Zdrowia podejmował pozytywne decyzje refundacyjne wbrew uchwale Komisji Ekonomicznej i jak te decyzje uzasadniał. Z

Więcej »

Niewłaściwy przepis w podstawie prawnej i Minister stwierdza nieważność postanowienia. Sprawy się komplikują a Fundacja nadal liczy na merytoryczne rozstrzygnięcie sądu w sprawie dopuszczenia do postępowania dla Fabrazyme.

Sprawy, które omówiłem w dzisiejszym wpisie rano, zaczynają się wyjaśniać i… komplikować. Minister Zdrowia wychwycił błąd w swoim postanowieniu z 6.09.2021 i z tego powodu stwierdził nieważność tego postanowienia. 

Więcej »

Minister Zdrowia chce unieważnić swoje postanowienie z 6.9.2021 w II instancji o odmowie dopuszczenia Fundacji do postępowania dla Fabrazyme bo… już odmówił w I instancji 29.7.2019. Czy takie błędy mają uniemożliwić sądowi merytoryczne rozstrzygnięcie dopuszczenia Fundacji do postępowania?

Temat dopuszczenia Fundacji do postępowania o objęcie refundacją leku Fabrazyme przedstawiłem szczegółowo we wpisie 11.10.2021.  Zrobiłem wtedy swoisty “coming-out” jako lobbysta sprawiedliwych decyzji – w reakcji

Więcej »