Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Rezolucja Przejrzystości została przyjęta 28 maja 2019 r. przez Polskę i 185 krajów świata na 72 Światowym Zgromadzeniu Zdrowia (World Health Assembly, WHA).  Oryginalny tekst Rezolucji po angielsku jest dostępny tutaj.  

Fundacja sfinansowała tłumaczenie na j. polski tekstu Rezolucji, który jest dostępny tutaj. Prezentujemy go także poniżej.