Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Sprawozdania

Fundacja działa w sposób całkowicie przejrzysty i spełnia wszystkie wymagania sprawozdawcze. 

Zapoznaj się z wszystkimi sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi złożonymi przez Fundację od początku jej istnienia.