INFARMA “gorąco popiera wprowadzenie zmian, które zwiększą przewidywalność i przejrzystość procesu refundacyjnego”. Fundacja też popiera i tę wypowiedź będzie często przypominać.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia dyrektor INFARMA, Bogna Cichowska-Duma, powiedziała, że branża gorąco popiera wprowadzenie zmian w ustawie refundacyjnej, które będą prowadziły do zwiększenia przewidywalności procesu refundacyjnego, do zwiększenia jego transparentności.

To trzeba samemu zobaczyć, wystarczy kliknąć poniżej.   

To jest niesamowite, że pani dyrektor Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA mówi to, o co od kilku lat apeluje Fundacja. 

Warto pamiętać, że przejrzystość to nie tylko publiczny dostęp do dokumentów wytworzonych w procesie decyzyjnym. Cóż po nawet wszystkich dokumentach z procesu bez żadnych zakreśleń, jeżeli kończąca ten proces decyzja nie ma ani jednego zdania merytorycznego uzasadnienia?

Jak wyglądają decyzje Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leków bez merytorycznego uzasadnienia można zobaczyć w DecyBazie. Fundacja gromadzi w niej decyzje administracyjne i udostępnia po to, aby każdy mógł rozpoznać praktykę decyzyjną w sprawach podobnych do swojej i przewidzieć, jaka powinna być decyzja urzędu w jego sprawie. To się nazywa uzasadnione oczekiwanie, chociaż prezes Fundacji woli używać określenia “uzasadnione przewidywanie”. Więcej o tej koncepcji można przeczytać tutaj, a także w monografii prof. Joanny Lemańskiej, Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, pt. “Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich”.

Dlaczego “przewidywanie jest lepsze niż “oczekiwanie”, choć oba uzasadnione? Bo mówiąc “oczekiwanie” moglibyśmy mówić o “oczekiwalności decyzji refundacyjnych”.

Tymczasem nie tylko Fundacja, ale i pani dyrektor INFARMA mówi, i słusznie, o przewidywalności decyzji refundacyjnych.  

Jak widać w warstwie słownej Fundacja ma wspólne dążenia z INFARMĄ. Wszyscy wiemy jednak, że “po owocach ich poznacie”. Fundacja będzie dbać o owoce przejrzystości i przewidywalności, i dalej informować o tym jak rosną. 

Moja Polska nie jest arogancko silna wobec słabych
i obrzydliwie potulna wobec silnych.

 

Moja Polska potrafi podejmować sprawiedliwe decyzje
– oddać dokładnie tyle, ile jest należne
tak samo tym silnym jak i tym najsłabszym.

 

I potrafi to uzasadnić!