Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

dlaPrzewidywalności

Ile trwają negocjacje z Ministrem Zdrowia po negatywnej uchwale Komisji Ekonomicznej? Od 11 do 421 dni (średnio 161 dni) w postępowaniach zakończonych pozytywną decyzją o objęciu refundacją w okresie 01.2020-09.2021

W piątek 26.11.2021 na konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego będę prezentował wyniki analizy zgodności pozytywnych decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia z uchwałami Komisji Ekonomicznej.

Tymczasem skoro Fundacja dysponuje tymi danymi, to może obliczyć inne ciekawe parametry, np. jak długo trwają negocjacje po negatywnej uchwale Komisji Ekonomicznej w przypadku obejmowania refundacją lub rozszerzania wskazań refundacyjnych oraz przy podwyższaniu urzędowej ceny zbytu leku refundowanego.

Opracowałem takie dane – vide tabela poniżej.

Typ
postępowania i charakter uchwały Komisji Ekonomicznej
Liczba postępowań Czas
od uchwały KE do pozytywnej decyzji MZ [dni]
Minimalny Maksymalny
objęcie refundacją lub rozszerzenie wskazań ref. po negatywnej
uchwale Komisji Ekonomicznej
65 11 421
objęcie refundacją lub rozszerzenie wskazań ref. po pozytywnej
uchwale Komisji Ekonomicznej
5 1 54
podwyższenie ceny po negatywnej uchwale Komisji Ekonomicznej 17 6 68
podwyższenie ceny po pozytywnej uchwale Komisji Ekonomicznej 10 6 25

Te dane przedstawiłem też na wykresie, który ilustruje wpis – teraz jest u góry strony.

Jakie wnioski można wyciągnąć z tych danych?

Po pozytywnej uchwale Komisji Ekonomicznej czas, który upływa do decyzji Ministra Zdrowia jest krótki. Nie wiemy, czy wtedy są faktycznie prowadzone negocjacje czy też minister po prostu wieloaspektowo ocenia wszystkie zgromadzone w postępowaniu dowody i podejmuje pozytywną decyzję. Faktem jest, że praktycznie może to zrobić nawet w 1 dzień! Najdłużej w analizowanej próbie potrzebował minister 54 dni, aby podjąć pozytywną decyzję o objęciu refundacją po pozytywnej uchwale KE.

A jak długo trwają te negocjacje po negatywnej uchwale Komisji Ekonomicznej? Co najmniej kilka razy dłużej, chociaż są też takie decyzje pozytywne, które zapadają po 11 dniach od negatywnej uchwały. Najdłuższe oczekiwanie na decyzję Ministra Zdrowia wyniosło 421 dni, chociaż należy pamiętać, że to mogło być również spowodowane zawieszeniem postępowania przez firmę (w uzasadnieniu tej decyzji nie ma ani słowa o zawieszeniu postępowania przez stronę). 

Kiedy Minister Zdrowia podwyższa cenę leku refundowanego, potrzebuje co najmniej 6 dni niezależnie od charakteru poprzedzającej jego pozytywną decyzję uchwały Komisji Ekonomicznej. Jeśli jednak podwyższa cenę wbrew negatywnej uchwale, to potrzebuje maksymalnie 68 dni na zastanowienie, podczas gdy po pozytywnej uchwale wystarcza mu 25 dni. 

Trzeba pamiętać, że ta analiza uwzględnia informacje z 97 postępowań, dla których Fundacja dysponuje zarówno uchwałami Komisji Ekonomicznej jak i decyzjami Ministra Zdrowia. Te ostatnie są niezbędne do ustalenia daty wydania decyzji.  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

INFARMA “gorąco popiera wprowadzenie zmian, które zwiększą przewidywalność i przejrzystość procesu refundacyjnego”. Fundacja też popiera i tę wypowiedź będzie często przypominać.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia dyrektor INFARMA, Bogna Cichowska-Duma, powiedziała, że branża gorąco popiera wprowadzenie zmian w ustawie refundacyjnej, które będą prowadziły do zwiększenia przewidywalności procesu refundacyjnego, do zwiększenia jego transparentności.

To trzeba samemu zobaczyć, wystarczy kliknąć poniżej.   

To jest niesamowite, że pani dyrektor Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA mówi to, o co od kilku lat apeluje Fundacja. 

Warto pamiętać, że przejrzystość to nie tylko publiczny dostęp do dokumentów wytworzonych w procesie decyzyjnym. Cóż po nawet wszystkich dokumentach z procesu bez żadnych zakreśleń, jeżeli kończąca ten proces decyzja nie ma ani jednego zdania merytorycznego uzasadnienia?

Jak wyglądają decyzje Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leków bez merytorycznego uzasadnienia można zobaczyć w DecyBazie. Fundacja gromadzi w niej decyzje administracyjne i udostępnia po to, aby każdy mógł rozpoznać praktykę decyzyjną w sprawach podobnych do swojej i przewidzieć, jaka powinna być decyzja urzędu w jego sprawie. To się nazywa uzasadnione oczekiwanie, chociaż prezes Fundacji woli używać określenia “uzasadnione przewidywanie”. Więcej o tej koncepcji można przeczytać tutaj, a także w monografii prof. Joanny Lemańskiej, Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, pt. “Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich”.

Dlaczego “przewidywanie jest lepsze niż “oczekiwanie”, choć oba uzasadnione? Bo mówiąc “oczekiwanie” moglibyśmy mówić o “oczekiwalności decyzji refundacyjnych”.

Tymczasem nie tylko Fundacja, ale i pani dyrektor INFARMA mówi, i słusznie, o przewidywalności decyzji refundacyjnych.  

Jak widać w warstwie słownej Fundacja ma wspólne dążenia z INFARMĄ. Wszyscy wiemy jednak, że “po owocach ich poznacie”. Fundacja będzie dbać o owoce przejrzystości i przewidywalności, i dalej informować o tym jak rosną. 

Moja Polska nie jest arogancko silna wobec słabych
i obrzydliwie potulna wobec silnych.

 

Moja Polska potrafi podejmować sprawiedliwe decyzje
– oddać dokładnie tyle, ile jest należne
tak samo tym silnym jak i tym najsłabszym.

 

I potrafi to uzasadnić!

Pytanie z konferencji “Czy Minister Zdrowia jest władcą absolutnym refundacji w Polsce?” ciągle aktualne

Konferencja “Czy Minister Zdrowia jest władcą absolutnym refundacji w Polsce?” miała wprawdzie miejsce 12.09.2019, ale wątki w niej przedstawione nie straciły ani trochę na aktualności.

Ta konferencja była też na tyle ważnym wydarzeniem w życiu Fundacji i jej prezesa, że materiały o niej powinny zagościć na stronie internetowej Fundacji. 

Pełny zapis wideo konferencji zsynchronizowany ze slajdami prezentacji dostępny jest tutaj.

Ważny 3-minutowy fragment konferencji – do szybkiego obejrzenia nawet z wyłączonym dźwiękiem, bo są napisy.

Dla lubiących zwięzłe komunikaty przydatna będzie informacja prasowa, którą można otworzyć tutaj.

To przykre, że żadne z systemowych zastrzeżeń przedstawionych na konferencji wobec postępowania Ministra Zdrowia nie straciło na aktualności. Fundacja działa dalej i nie spocznie dopóki Minister Zdrowia nie będzie upubliczniał merytorycznych uzasadnień WSZYSTKICH decyzji refundacyjnych. 

Bo NIE MA PRZEWIDYWALNOŚCI BEZ DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE MERYTORYCZNYCH UZASADNIEŃ.

Popularne posty

37 sekund miało spowodować odrzucenie przyjętej na podstawie abstraktu prezentacji o braku merytorycznych uzasadnień pozytywnych decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia podejmowanych wbrew negatywnym uchwałom Komisji Ekonomicznej, pomimo potwierdzenia obowiązku merytorycznych uzasadnień w opinii prawnej Biura Analiz Sejmowych

Jeszcze 18 listopada 2021 r. w tym wpisie zapowiadałem ważną prezentację o tym, że Minister Zdrowia nie wykonuje swojego ustawowego obowiązku merytorycznego uzasadniania pozytywnych decyzji

Czytaj więcej »

Ile trwają negocjacje z Ministrem Zdrowia po negatywnej uchwale Komisji Ekonomicznej? Od 11 do 421 dni (średnio 161 dni) w postępowaniach zakończonych pozytywną decyzją o objęciu refundacją w okresie 01.2020-09.2021

W piątek 26.11.2021 na konferencji Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego będę prezentował wyniki analizy zgodności pozytywnych decyzji refundacyjnych Ministra Zdrowia z uchwałami Komisji Ekonomicznej. Tymczasem skoro Fundacja dysponuje tymi

Czytaj więcej »