Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

dlaPrzewidywalności

INFARMA “gorąco popiera wprowadzenie zmian, które zwiększą przewidywalność i przejrzystość procesu refundacyjnego”. Fundacja też popiera i tę wypowiedź będzie często przypominać.

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia dyrektor INFARMA, Bogna Cichowska-Duma, powiedziała, że branża gorąco popiera wprowadzenie zmian w ustawie refundacyjnej, które będą prowadziły do zwiększenia przewidywalności procesu refundacyjnego, do zwiększenia jego transparentności.

To trzeba samemu zobaczyć, wystarczy kliknąć poniżej.   

To jest niesamowite, że pani dyrektor Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA mówi to, o co od kilku lat apeluje Fundacja. 

Warto pamiętać, że przejrzystość to nie tylko publiczny dostęp do dokumentów wytworzonych w procesie decyzyjnym. Cóż po nawet wszystkich dokumentach z procesu bez żadnych zakreśleń, jeżeli kończąca ten proces decyzja nie ma ani jednego zdania merytorycznego uzasadnienia?

Jak wyglądają decyzje Ministra Zdrowia o objęciu refundacją leków bez merytorycznego uzasadnienia można zobaczyć w DecyBazie. Fundacja gromadzi w niej decyzje administracyjne i udostępnia po to, aby każdy mógł rozpoznać praktykę decyzyjną w sprawach podobnych do swojej i przewidzieć, jaka powinna być decyzja urzędu w jego sprawie. To się nazywa uzasadnione oczekiwanie, chociaż prezes Fundacji woli używać określenia “uzasadnione przewidywanie”. Więcej o tej koncepcji można przeczytać tutaj, a także w monografii prof. Joanny Lemańskiej, Prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, pt. “Uzasadnione oczekiwania w perspektywie prawa krajowego i regulacji europejskich”.

Dlaczego “przewidywanie jest lepsze niż “oczekiwanie”, choć oba uzasadnione? Bo mówiąc “oczekiwanie” moglibyśmy mówić o “oczekiwalności decyzji refundacyjnych”.

Tymczasem nie tylko Fundacja, ale i pani dyrektor INFARMA mówi, i słusznie, o przewidywalności decyzji refundacyjnych.  

Jak widać w warstwie słownej Fundacja ma wspólne dążenia z INFARMĄ. Wszyscy wiemy jednak, że “po owocach ich poznacie”. Fundacja będzie dbać o owoce przejrzystości i przewidywalności, i dalej informować o tym jak rosną. 

Moja Polska nie jest arogancko silna wobec słabych
i obrzydliwie potulna wobec silnych.

 

Moja Polska potrafi podejmować sprawiedliwe decyzje
– oddać dokładnie tyle, ile jest należne
tak samo tym silnym jak i tym najsłabszym.

 

I potrafi to uzasadnić!

Pytanie z konferencji “Czy Minister Zdrowia jest władcą absolutnym refundacji w Polsce?” ciągle aktualne

Konferencja “Czy Minister Zdrowia jest władcą absolutnym refundacji w Polsce?” miała wprawdzie miejsce 12.09.2019, ale wątki w niej przedstawione nie straciły ani trochę na aktualności.

Ta konferencja była też na tyle ważnym wydarzeniem w życiu Fundacji i jej prezesa, że materiały o niej powinny zagościć na stronie internetowej Fundacji. 

Pełny zapis wideo konferencji zsynchronizowany ze slajdami prezentacji dostępny jest tutaj.

Ważny 3-minutowy fragment konferencji – do szybkiego obejrzenia nawet z wyłączonym dźwiękiem, bo są napisy.

Dla lubiących zwięzłe komunikaty przydatna będzie informacja prasowa, którą można otworzyć tutaj.

To przykre, że żadne z systemowych zastrzeżeń przedstawionych na konferencji wobec postępowania Ministra Zdrowia nie straciło na aktualności. Fundacja działa dalej i nie spocznie dopóki Minister Zdrowia nie będzie upubliczniał merytorycznych uzasadnień WSZYSTKICH decyzji refundacyjnych. 

Bo NIE MA PRZEWIDYWALNOŚCI BEZ DOSTĘPNYCH PUBLICZNIE MERYTORYCZNYCH UZASADNIEŃ.

Popularne posty

Nagła zmiana cen leków ref. to problem dla aptekarzy, hurtowników i pacjentów: MZ proponuje aktualizację obwieszczeń ref. co 3 miesiące, Fundacja proponuje wydłużenie z “min. 7 dni” do 1 miesiąca okresu od ogłoszenia zmian cen/dopłat do ich wejścia w życie

Lektura uzasadnienia projektu dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej, ogłoszonego 30 czerwca 2021 r. jest bardzo pożytecznym zajęciem, które Fundacja poleca każdej osobie choć trochę zainteresowanej refundacją

Czytaj więcej »
emoji, smiley, funny-4827057.jpg

Składasz wniosek o 15 załączników do jednego pisma (informacja prosta) i o późniejsze pisma dotyczące zaczernień (informacja bardziej złożona). Logika prezesa Agencji: nic nie udostępnimy bo to nierozerwalna całość i informacja przetworzona🙄🤨🤔. Składasz wniosek tylko o te 15 załączników🤓

Składasz wniosek o 15 załączników do 1 pisma (inf. prosta) i o późn. pisma dot. zakreśleń (inf. bardziej złożona). Logika @aotmit: nic nie udostępnimy bo

Czytaj więcej »