Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

W lutym 2020 na wątpliwości związane ze stosowaniem przez Ministra Zdrowia art. 15 ust. 4 ustawy o refundacji Fundacja otrzymała odpowiedź. Teraz ponawiamy pytanie bo wątpliwości tylko urosły.

Fundacja zareagowała na obniżenie od 1 marca 2020 r. dopłaty pacjenta do leku Novo-Helisen Depot, 2 fiol. a 4,5 ml (stęż. 3), EAN 05909990766871 z 486,30 zł na 33,60 zł, pytaniem do Ministra Zdrowia o to, z którego miesiąca sprzedaż wziął do ustalenia podstawy limitu w grupie limitowej 214.1 zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o refundacji. Termin wprowadzenia tej zmiany był po prostu zaskakujący wobec objęcia tego produktu refundacją od 1 listopada 2019 r.

Fundacja dostała odpowiedź, w której Minister Zdrowia wskazał, że ta zmiana podstawy limitu nastąpiła w oparciu o sprzedaż w listopadzie 2019 r.

Zgodnie z opublikowanym obwieszczeniem refundacyjnym od 1 stycznia 2021 r.  nastąpi podwyższenie dopłaty pacjenta do tego leku z 33,60 zł do 486,30 zł. Fundacja ponowiła pytanie, z którego miesiąca sprzedaż posłużyła do ustalenia podstawy limitu w grupie limitowej 214.1 w tym obwieszczeniu, a także w pozostałych dwóch wydanych po 1 marca 2020 r. Podzielimy się z opinią publiczną również tą odpowiedzią Ministra!

A skąd te wszystkie pytania? Generalnie nie zgadzają się obliczenia w zakresie do 3, gdy chodzi o ustalenie, który miesiąc o trzy miesiące poprzedza datę ogłoszenia obwieszczenia. Wkrótce spróbujemy to razem policzyć, tylko doczekamy odpowiedzi Ministra Zdrowia na ostatnie pytania. 

1 thought on “W lutym 2020 na wątpliwości związane ze stosowaniem przez Ministra Zdrowia art. 15 ust. 4 ustawy o refundacji Fundacja otrzymała odpowiedź. Teraz ponawiamy pytanie bo wątpliwości tylko urosły.”

  1. Pingback: Minister Zdrowia podtrzymuje błędną interpretację art. 15 ust. 4 ustawy o refundacji i twierdzi, że robi tak przy ustalaniu podstawy limitu w każdej grupie limitowej. Jak często pacjenci płacą z tego powodu tak nienależnie duże dopłaty jak obe

Comments are closed.