Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych

Przekaż darowiznę

Wspieraj sprawiedliwe decyzje!

Przeczytałaś/przeczytałeś dlaczego powstała Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych? Jeżeli tak, to wiesz już, co kierowało współzałożycielem i obecnym prezesem Fundacji, że porwał się z motyką na księżyc, żeby walczyć o większą przejrzystość i przewidywalność decyzji władzy publicznej w Polsce. 

Tak, to zupełnie naiwne marzenie o sprawiedliwej Polsce, w której każdy, mały i duży, jest równo traktowany i może liczyć na sprawiedliwą decyzję administracyjną z rzeczywistym (a nie pusto-deklaratywnym) uwzględnieniem kryteriów określonych w odpowiednich ustawach. Ta sprawiedliwa decyzja musi być przewidywalna, tzn. podjęta w zgodzie z dotychczasową praktyką organu, czyli tym, w jaki sposób rozstrzygał podobne sprawy w przeszłości.

To jest dopiero prawdziwa gwarancja równego traktowania obywateli i podmiotów gospodarczych!

Daleko nam czy blisko do tego ideału sprawiedliwej Polski

W obszarze decyzji refundacyjnych, którym Fundacja zajmuje się obecnie, trzeba uczciwie stwierdzić, że dość daleko. Wystarczy zobaczyć w DecyBazie jak wyglądają merytoryczne uzasadnienia decyzji o objęciu refundacją leków innowacyjnych, monopolistycznych, nawet tych najdroższych na świecie. To tylko skopiowany ten sam fragment art. 12 ustawy o refundacji leków bez jakiegokolwiek merytorycznego odniesienia się do 13 kryteriów obejmowania leków refundacją, wymienionych w tym przepisie. 

Uważasz, że przewidywalne i sprawiedliwe decyzje administracyjne to wartościowy cel? Chciałbyś, aby tak wreszcie było w Polsce?

Włącz się w działania Fundacji!

Napisz maila na chcedzialac@dlaprzejrzystosci.pl lub zadzwoń pod numer +48 503 376 384, ustalimy wspólnie jakimi talentami możesz wesprzeć cele Fundacji.

Przekaż Fundacji darowiznę!

Możesz wpłacić darowiznę na konto lub ustawić stałe polecenie zapłaty i regularnie wspierać nasze działania. Administratorem Twoich danych jest Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych.

Dane do przelewu:

Fundacja dla Przejrzystości i Przewidywalności Decyzji Administracyjnych
ul. Rusznikarska 12B/64, 31-261 Kraków
konto bankowe: Santander 20 1090 1665 0000 0001 3344 2948

w tytule przelewu wpisz: darowizna na cele statutowe pożytku publicznego.

Za każde wsparcie Fundacja serdecznie dziękuje. Każda przekazana złotówka jest dowodem na to, że warto walczyć o przewidywalność decyzji administracyjnych.

Informacje o tym, na co Fundacja przeznacza darowizny i szczegóły rozliczeń znajdziesz na naszej stronie internetowej w sprawozdaniach finansowych i merytorycznych.

Fundacja przyjmuje darowizny od osób fizycznych i prawnych

Ze względu na obszar bieżącej aktywności Fundacji, który dotyczy przejrzystości i przewidywalności decyzji refundacyjnych, Fundacja liczy na wsparcie ze strony firm farmaceutycznych.

Fundacja otrzymała takie darowizny i nawet jest dumna z tego, że są takie firmy farmaceutyczne, które straciwszy już nadzieję na uzyskanie oczekiwanych sprawiedliwych decyzji “normalną drogą” postanowiły uczynić z przejrzystości swojego sprzymierzeńca i weszły we współpracę z Fundacją. Więcej o tym możesz przeczytać tutaj.

Słyszymy też o firmach, które w negocjacjach z urzędnikami już dzięki samemu wspomnieniu o możliwości przekazania Fundacji niektórych dokumentów czy propozycji uzyskały bardziej sprawiedliwe rozstrzygnięcia i decyzje.

W tak uznaniowym systemie jaki mamy obecnie, naturalną jest obawa firmy, że “przejrzyście” skłoniony do racjonalnej decyzji refundacyjny władca absolutny może się rozeźlić i odegra na firmie, bo “relacje są bardzo ważne”. Przykład takiego całkiem przejrzystego publicznego mówienia o interesownej dystrybucji przychylności i niechęci, która nie mieści się w żadnej ustawie, można znaleźć poniżej.

Rozumiejąc takie obawy Fundacja zapewnia poufność danych Darczyńcy w takim stopniu, w jakim pozwalają na to przepisy prawa obowiązującego w Polsce. 

Niektórzy twierdzą, że przyjmowanie darowizn na realizację celów statutowych od firm farmaceutycznych stanowi konflikt interesów. Fundacja i jej prezes wskazują, że są to środki na realizację pożądanych społecznie celów statutowych Fundacji, a więc na przejrzyste i przewidywalne, ergo SPRAWIEDLIWE decyzje administracyjne, które leżą całkowicie w interesie publicznym. Świadczy to więc o zgodności interesów: Fundacja wspiera swoimi działaniami uzyskanie bardziej sprawiedliwej, racjonalnie uzasadnionej decyzji przez firmę, opinia publiczna ma możliwość zweryfikować argumenty firmy, bo są one dostępne publicznie (np. tutaj), a władza publiczna może odnieść się merytorycznie do przedstawionych argumentów, mając cały czas świadomość, że będzie to podlegać publicznej weryfikacji. 

Nic do ukrycia, żadnego konfliktu interesów. Wspólny cel: SPRAWIEDLIWE DECYZJE ADMINISTRACYJNE.